ערבי חמישי בקבוצה

"דיאלוג בתוך קונפליקט"

בתל אביב ובירושלים

סדנאות בכל חודש

לפרטים והרשמה...

דרושים סוקרים למקבץ

קול קורא להרחבת קבוצת סוקרי המאמרים למקבץ

לפרטים...

אביב פורח ופורה