בחירות בעמותה 2017

נפתח תהליך הבחירה לוועד העמותה, לוועדת הביקורת ויו"ר העמותה החדשים

 

20.11.17 מועד אחרון להגשת מועמדויות
26.11.17 פרסום מועמדים ופתיחת ההצבעה
03.12.17 סגירת ההצבעה
06.12.17 ועדת הבחירות מודיעה על תוצאות הבחירות

 

קישורים חשובים:

קול קורא להגשת מועמדות

טופס להגשת מועמדות