קול קורא כללי - הנחיות כתיבה למקבץ

קול קורא לפרסום מאמרים בכתב העת "מקבץ" 

העמותה הישראלת להנחייה ולטיפול קבוצתי מוציאה לאור את "מקבץ" כתב העת המקצועי בשפה העברית. בכתב עת זה מתפרסמים מאמרים תיאורטיים ותיאוריים מן השדה, כולם על עבודה קבוצתית. כתב העת נועד לתת במה רחבה למחקרים ועבודות תיאורטיות בתחום הקבוצות תוך הדגשת המפגש בין התיאוריה, לקליניקה ולשדות החברתיים המגוונים שבהן פועלות באופן מקצועי קבוצות טיפוליות ואחרות. "מקבץ" מפרסם עבודות שדה חדשניות שיש בהן תיאור של תופעות מחיי הקבוצה: קבוצות התנסותיות, לימודיות, הדרכתיות, טיפוליות או כל קבוצה אשר בה מתרחשים תהליכים מובנים או ספונטניים בעזרת הנחייה מקצועית. בנוסף יתקבלו במקבץ סקירות ספרות וביקורת על פרסומים בארץ ובעולם הקשורים בעבודה קבוצתית.

המאמרים המתקבלים למערכת עוברים שיפוט עיוור כפול (הסוקרים אינם יודעים מי הכותב והכותב אינו יודע מי הסוקרים) וכן עריכה לשונית מקצועית.
הקף כל מאמר לא יעלה על 8000 מילים. יש לצרף תקציר בעברית ובאנגלית בהקף של 200 מילים וכן מספר מילות מפתח ותאור מקצועי מקוצר של הכותב.

אנו מזמינים אתכם, לשתף בניסיונכם ובידע ולפרסם ב"מקבץ".

את המאמרים ניתן לשלוח למערכת " מקבץ": j.mikbatz@gmail.com