חדשות

מקבץ בסלון

שיחה עם אפרת ציגנלאוב על מאמרה "סייג לחוכמה שתיקה".
יום רביעי, .14.3.18, בין 19:00-20:30 (התכנסות ב-18:30)

ערבי חמישי בקבוצה 2018

סדרה בנושא: דיאלוג מתוך קונפליקט בתל אביב ובירושלים. לפרטים...