בחירות בעמותה 2017

20/11/17 הוא המועד אחרון להגשת מועמדות לוועד העמותה, לוועדת ביקורת וליו"ר העמותה.

לפרטים...