קול קורא - סוקרי מאמרים למקבץ

חברי עמותה, המעוניינים להצטרף לקבוצת הסוקרים, מוזמנים לקרוא כאן.