קוראים מאמרים במקבץ

סודות מן הקבוצה הגדולה

שני מפגשים עם
ד"ר רובי פרידמן ותמי אלעד
19/12/19 ו- 26/3/20

לפרטים והרשמה...