ערבי חמישי בקבוצה

"דיאלוג בתוך קונפליקט"

בתל אביב ובירושלים

סדנאות בכל חודש

לפרטים והרשמה...

דרושים סוקרים למקבץ

קול קורא להרחבת קבוצת סוקרי המאמרים למקבץ

לפרטים...

אסיפה כללית

סמנו ביומן

יום ה' 7.6.2018

פרטים בקרוב