ערבי חמישי בקבוצה

"דיאלוג בתוך קונפליקט"

בתל אביב ובירושלים

סדנאות בכל חודש

לפרטים והרשמה...

דרושים סוקרים למקבץ

קול קורא להרחבת קבוצת סוקרי המאמרים למקבץ

לפרטים...

אסיפה כללית והרצאה

אנו שמחים להזמינכם לאסיפה כללית של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי ולהרצאתו של יהושע לביא.

יום ה' 7.6.2018

17:30 - 20:30

לפרטים...