אספה שנתית 2016

 

הזמנה

לאסיפה כללית ולערב מתנדבים ופעילים

יום שלישי 21.6.2016
22:00 - 19:00
בסמינר הקיבוצים, דרך נמיר 146, תל אביב, חדר 4א'

 

שלום רב,

אנו מתכבדים להזמין את חברי העמותה ואוהדיה, המתנדבים, והפעילים בעמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי, למפגש היכרות והוקרה מיוחד ולאסיפה כללית.
השנה אנו מבקשים ליצור חיבורים בין העושים במלאכה ולצורך זה מזמינים לאירוע מיוחד שחלקו מפגש חוויתי וחלקו האחר סיכום הפעילות, הצגת נתונים ודוחות כספיים של מה שהיה ושיתוף בתכניות לעתיד.

מה בתוכנית?

19:30 - 19:00 התכנסות, כיבוד קל וחברותא
20:30 - 19:30 קול, תנועה וחיבורים - בהנחיית תמר עייני להמן וזהרה אליאס
20:45 - 20:30 הפסקה
22:00 - 20:45

• במבט לאחור: פעילות העמותה בשנת 2015
• הצגה ואישור דוחות פיננסיים
• הצגה ואישור דוח ועדת ביקורת
• במבט לעתיד: פעילות העמותה לשנת 2016
• דברי סיום

מחכים לראותכם
ועד העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי

לקריאת דו"ח 2015 אתם מוזמנים ומוזמנות להכנס לכאן