געגועים להיות - לוח זמנים

 

חמישי-שישי-שבת 17-18-19 נובמבר, 2016

יום חמישי 17.11.16

12:30 עד 14:30 הגעה והתכנסות...

14:30 - 15:45 קבוצה קטנה (1)
15:45 - 16:00 הפסקה
16:00 - 17:15 קבוצה קטנה (2)
17:15 - 17:30 הפסקה
17:30 - 18:45 קבוצה גדולה (1)
18:45 - 19:00 הפסקה
19:00 - 19:30 אירוע פתיחת הכנס
19:30 - 20:30 ארוחת ערב
20:30 - 22:00 הפעלה בתנועה - ריו אביירטו 

 

יום שישי 18.11.16

09:00 - 10:15 קבוצת בוקר 
10:15 - 10:30 הפסקה
10:30 - 11:45 קבוצה קטנה (3)
11:45 - 12:00 הפסקה
12:00 - 13:15 קבוצה קטנה (4)
13:15 - 14:30 ארוחת צהרים

16:00 - 17:15 קבוצה גדולה (2)
17:15 - 17:30 הפסקה
17:30 - 18:45 קבוצה קטנה (5)
18:45 - 19:00 הפסקה 
19:00 - 19:30 קבלת שבת
19:30 - 20:30 ארוחת ערב

21:00 הפעלה בתנועה ומשחקי תיאטרון 

 

 

יום שבת 19.11.16

09:00 - 10:15 קבוצת בוקר 
10:15 - 10:30 הפסקה
10:30 - 11:45 קבוצה קטנה (6)
11:45 - 12:00 הפסקה
12:00 - 13:15 קבוצה גדולה (3)
13:15 - 14:45 ארוחת צהרים
14:45 - 16:00 קבוצה קטנה (7)
16:00 - 16:15 הפסקה
16:15 - 17:30 קבוצה קטנה (8)
17:30 - 17:45 הפסקה
17:45 - 18:15 סיכום הכנס ופרידה...

  הנהלת הכנס שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכנית הכנס.