הנחיות כתיבת תקציר למאמר

במאמר אקדמי או מדעי התקציר הוא הפסקה החשובה ביותר ועליו לכלול את תמצית המאמר. מטרת התקציר היא לאפשר לקורא היכרות בסיסית עם המאמר ובעיקר עם מסקנותיו. יש לקחת בחשבון שרבים יקראו את התקציר בלבד או ישתמשו בתקציר כדי להחליט אם לקרוא את המאמר.

 

להלן כמה כללים לכתיבת תקציר לכתב העת "מקבץ" (מותאמים מתוך הנחיות APA). אמנם כללים אלו אינם בגדר חובה, אך אלה הכללים המקובלים בכתיבה האקדמית ודרושה סיבה טובה לחריגה מהם.

 

1. אורך התקציר יהיה 150-250 מילים.
2. הוא יכלול את תמצית המאמר, לרבות התייחסות לחוסר בספרות המקצועית שהצריך את כתיבת המאמר, לשיטה, לדיון ולמסקנות.
3. על התקציר להיות מדויק, קריא, קצר וענייני.
4. על התקציר להימנע משיפוטיות, דהיינו בלי התייחסות למה טוב או לא טוב.
5. התקציר ייכתב בלשון עבר (תיאור ההתרחשויות) ולשון הווה (דיון במאמר ומסקנות).
6. רצוי להשתמש בגוף שלישי. לדוגמה: "המאמר עוסק..." או "המחברים מצאו...", ולא "אני מתארת..."
7. רצוי להשתמש בפעלים אקטיביים. לדוגמה: המאמר דן בדילמות..." ולא "דילמות נדונו..."
8. לא נכון לכלול הפניות לספרות, אלא אם מדובר במאמר המתבסס ישירות על עבודה של אותו חוקר/תאורטיקן.
9. מומלץ להשתמש במילים שצפוי שאנשים יחפשו במנועי חיפוש אינטרנטיים, כדי שקוראים פוטנציאליים יגיעו בקלות למאמר.