הנחיות לסקירת ספר עבור כתב העת 'מקבץ'

להלן ההנחיות לכתיבת סקירת ספר:

 

כללי

  • מוזמנים לפנות ל'מקבץ' בהצעה של סקירת ספר בתחומי העיסוק של 'מקבץ'.

  • ניתן להציע סקירות לגבי ספרים בעברית או ספרים שמחבריהם ישראלים.

  • מומלץ לבדוק מראש עם עורכי 'מקבץ' אם יש עניין בסקירת ספר מסוים.

  • יש ליידע את מחבר הספר על הרצון לפרסם סקירה.

  • יש לזכור שסקירת ספר צריכה להיות אובייקטיבית עד כמה שניתן.

  • סקירתה של סקירת הספר נעשית ע"י העורכים באופן מזוהה (לא-אנונימי).

  • לאחר כתיבת הסקירה, יש לחתום על טופס העברת זכויות יוצרים (אשר נמצא בתחתית דף ההנחיות למחברים) ולהעבירו יחד עם הסקירה אל [email protected] .

  • 'מקבץ' יוצא לאור פעמיים בשנה ואי לך יכול לקחת שנה ממועד הגשת סקירה עד למועד פרסומה.

 

הנחיות כתיבה

  • מבוא: פתחו עם תיאור כללי של הנושא שעליהם דן הספר. חשבו, אם אפשר, על איך למשוך את הקוראים שלכם.

  • סיכום הטיעון המרכזי: סכמו בתמציתיות ככל האפשר, את טענת הספר, גם אם מדובר באוסף מאמרים. אם ישנה תזה מרכזית, ניתן לשקול לצטט אותה.

  • אודות המחבר (או המחברים): כתבו תיאור ביוגרפי בסיסי אודות המחבר או העורך של הספר, אשר כולל התייחסות למומחיותו.

  • סיכום התוכן: כללו תיאור של תכני הספר, הנושאים המכוסים בו ו/או שיטות המחקר (אם רלוונטי).

  • נקודות חוזקה: זהו לפחות תחום אחד בו הספר נראה מוצלח והסבירו למה זה מוצלח.

  • נקודות חולשה: זהו לפחות תחום אחד שבו היה ניתן לשפר את הספר; למשל, דברים שנראה לא נכונים או חסרים.

  • סיכום: סיימו את הביקורת בהצהרה המסכמת את דעתכם על הספר וציינו את מגוון הקהלים שיפיקו תועלת מהספר.

  • פרטי הכותב: הוסיפו תיאור ביוגרפי קצר שלכם (עד 35 מילים), תוך התייחסות לקשר עם מחבר הספר, במידה שישנו.

  • אורך: האורך המקסימלי לסקירת ספר הינו 1200 מילים (כארבעה עמודי 'מקבץ').