מקבץ - כתב עת שפיט

מקבץ – כתב עת מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

בימים אלה (1.2.2016) פרסם הממונה תחום סגל ותפוקות מחקר בות"ת (גוף הסמוך למועצה להשכלה גבוהה) מכתב שאליו הוא מצרף רשימה של כתבי-עת השפיטים בעברית. ברשימת כתבי העת השפיטים נמצא גם מקבץ.

זהו השג גדול לעמותה לטיפול והנחיית קבוצות כגוף מקצועי המוציא לאור את מקבץ ככתב עת מקצועי ברציפות לאורך 20 שנה.

מבחינה מעשית המשמעות היא כי מאמרים המתפרסמים במקבץ עוברים שיפוט עיוור כפול, עריכה לשונית מדעית והפרסום בכתב עת זה נספר לכותבים בעת הדיונים על מעמדם האקדמי.

הפרסום ברשימה זו שהופץ בין כל החוקרים בארץ כבר מביא להתעניינות מוגברת של חוקרים שונים באוניברסיטאות ובמכללות לגבי האפשרות שלהם לשלוח מאמרים למקבץ.

על מערכת מקבץ להמשיך ולשמור בקפדנות על תהליך בחינת המאמרים שהגיעו אליה בעזרת סוקרים העושים עבודה מקצועית רבת ערך וזאת כדי לשמור על ההישג ועל ההכרה בו.

בברכה,

ד"ר סמדר בן אשר, עורכת ראשית