פעילים

העמותה להנחיה וטיפול קבוצתי בישראל מנוהלת על ידי חברי ועד מנהל.

הועד נבחר במסגרת בחירות שהתקיימו בדצמבר 2017 והוא יכהן שלוש שנים.

חברי/ות הועד פועלים בהתנדבות מלאה על פי חזון העמותה.

בנוסף לחברי הועד המנהל פועלות במסגרת העמותה ועדת ביקורת, ועדת אתיקה, ועדת מלגות וצוותי פעולה כגון מערכת אתר, עורך מקבץ וצוות סוקרים.

מזכירת העמותה עובדת בתשלום.

 

חברי/ות הועד

טל אלון - יו"ר
דודי נתן
רותי שרעבי
יעל סגל
רוני בן אריה
אביחי אבידור
עידית שני-אדום

חברי ועדת ביקורת

ד"ר ברוס אופנהיימר
אורית מס גולדמן

גזבר העמותה

רוני גילת

מנהלת אדמיניסטרטיבית

ניבי רם

   

 מערכת מקבץ

עורכים ראשיים: ד"ר דניאל וייסהוט וטל אלון
מערכת: אלה סטולפר

ועדת מלגות

אהוד דנקר
חגי יואל
שרית ישי

ועדת חברות ואתיקה

דודי נתן
רותי שרעבי

צוות קשרי קהילה ושיווק

רוני בן אריה
יעל סגל