קול קורא כללי - הנחיות כתיבה למקבץ

קול קורא לפרסום מאמרים בכתב העת "מקבץ" 

העמותה הישראלת להנחייה ולטיפול קבוצתי מוציאה לאור את "מקבץ" כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי. כתב העת נועד לתת במה רחבה למחקרים ועבודות תיאורטיות בתחום הקבוצות תוך הדגשת המפגש בין התיאוריה, לקליניקה ולשדות החברתיים המגוונים שבהן פועלות באופן מקצועי קבוצות טיפוליות ואחרות. "מקבץ" מפרסם עבודות שדה חדשניות שיש בהן תיאור של תופעות מחיי הקבוצה: קבוצות התנסותיות, לימודיות, הדרכתיות, טיפוליות או כל קבוצה אשר בה מתרחשים תהליכים מובנים או ספונטניים בעזרת הנחייה מקצועית. בנוסף יתקבלו לכתב העת תגובות למאמרים שפורסמו ב"מקבץ", סקירות ספרות וביקורת על פרסומים בארץ ובעולם הקשורים בעבודה קבוצתית. המאמרים המתקבלים למערכת עוברים שיפוט עיוור ע"י שניים מהסוקרים וכן עריכה לשונית מקצועית. כתב העת יוצא בדפוס וגם מתפרסם במהדורה מקוונת.

 

הנחיות להגשת מאמר

- כתב העת "מקבץ" מקבל עבודות מקוריות בלבד, אשר לא פורסמו קודם בשפה העברית וכתובות בשיטת APA. 

- המאמרים יהיו באחת מתוך שלוש קטגוריות:

א. מחקרים (איכותניים וכמותניים) וסקירות ספרות - עד 6000 מילים 
ב. מאמרי פרספקטיבה ותיאורי תופעות - עד 4000 מילים 
ג. ביקורת ספרים - עד 1000 מילים 

- היקף המאמרים, כולל כותרת, תקציר ומקורות, לא יעלה על מספר המילים המצוין לעיל. הכותרת, מילות המפתח והתקציר, שהם בשפה האנגלית, לא נספרים לצורך זה.

- המערכת מבקשת מן הכותבים להקדיש תשומת לב מיוחדת להגנה על אלמוניות המטופלים המתוארים במאמרים, תוך התחשבות בכללי האתיקה והחוק.

 

יש להגיש ארבעה מסמכים:

 

1. מסמך עם פרטי הזיהוי (בעברית):

מסמך זה יכלול את

א. שם המאמר,

ב. שם המחבר(ים)

ג. תיאור(י) מחבר(ים) של עד 35 מילים כל אחד, אשר כולל שיוך מוסדי אם יש (שם המוסד + פקולטה או חוג) והתואר האקדמי של מחברי המאמר (פרופסור, ד"ר, סטודנט לדוקטורט, פרופסור אמריטוס וכו'), תוך התייחסות למידע שרלוונטי למאמר.

ד. פרטים ליצירת קשר (טלפון ודוא"ל).

ה. במקרים הבאים ניתן להוסיף משפט: א. המאמר מהוות חלק מעבודת דוקטורט או תיזה (תוך פרטים מלאים); ב. המאמר פורסם קודם בשפה אחרת (תוך פרטים מלאים); ג. מעוניינים להודות לאדם או מוסד זה או אחר. 

 

2. מסמך עם גוף המאמר ומקורות (אנונימי):

- יש להגיש את המאמר ללא פרטים מזהים של המחבר(ים).

- המאמר יהיה בגרסת וורד, עם עמודים ממוספרים.

- בראש המסמך תופיע כותרת המאמר; מומלץ שאורכה לא תעלה על 12 מילים.

- מתחת יופיע תקציר בהיקף של 150-200 מילים וכן עד 8 מילות מפתח.

- לצורך כתיבת התקציר ניתן להשתמש בהנחיות לכתיבת תקציר על פי APA.

- לאחר מכן יופיע גוף המאמר, אשר יכלול לפחות את הפרקים הבאים: מבוא, דיון וסיכום.

- נא לשים לב שב'מקבץ' אנו נמנעים עד כמה שניתן מהערות שולים.

- תמונות וטבלאות ניתן להכניס לתוך הטקסט על פי ההנחיות לטבלאות ותמונות.

- בסוף תופיע רשימת המקורות. ניתן להיעזר בהנחיות לכתיבת מקורות על פי APA.

 

3. מסמך עם כל הטקסט באנגלית:

מסמך זה יכלול:

- כותרת המאמר (עד 18 מילים)

- תקציר המאמר (עד 200 מילים), בפסקה אחת בלבד. התקציר אינו חייב להיות זהה לתקציר בעברית.

- מילות מפתח (עד 8)

- תיאור המחברים (עד 35 מילים, אם מדובר במחבר אחד; אם מדובר ביותר מחברים, אורך תיאור המחברים יוגבל כך שכל הטקסט באנגלית לא יעלה על 300 מילים)

 

4. מסמך העברת זכויות פרסום:

- יש להוריד מהאינטרנט את טופס זכויות יוצרים (למטה), לחתום, לסרוק ולהעביר יחד עם המאמר.

 

כאן ניתן למצוא הנחיות להגשת סקירת ספר.

שימו לב, אנו מקבלים סקירות ספרים באופן סלקטיבי. 

 

אנו מזמינים אתכם, לשתף בניסיונכם ובידע ולפרסם ב"מקבץ".

את המאמרים ניתן לשלוח למערכת "מקבץ": [email protected]

 

כאן ניתן למצוא מידע על תהליך הקבלה של מאמר לכתב העת "מקבץ".