קול קורא להגשת מועמדות לבחירות 2017

לחברי העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי שלום רב,

בהתקרב סיום פעילותו של ועד העמותה, אנו מודים בכל לב לחברי הוועד, ועדת הביקורת וליו"ר העמותה ומוקירים את עשייתם המבורכת בתחום הקבוצות בכלל ולמען חברי העמותה בפרט.

בימים אלו נפתח תהליך הבחירה לוועד העמותה, לוועדת הביקורת ויו"ר העמותה החדשים.

תרומתם של חברי ועד העמותה, חברי ועדת הביקורת ויו"ר העמותה בתחומי הנחיית הקבוצות, הטיפול הקבוצתי, הייעוץ האירגוני ובפעילויות נוספות משמעותית וחשובה מאוד. הוועד הוא הכוח המניע של העמותה ומציע לחברי העמותה פעילויות המאפשרות השתלמות, ריענון והתפתחות בתחום ההנחיה והטיפול הקבוצתי.

משימה זו חשובה ביותר בעינינו ואנו פונים בזאת לחברי העמותה להתנדב ולהציע את עצמם לבחירה לתפקידים: חבר ועד, חבר ועדת הביקורת ויו"ר העמותה.

מי רשאי להיבחר?

כל חבר/ת עמותה, זה שנה לפחות, ששילם/ה דמי חבר כנדרש, רשאי להיבחר לכל תפקיד למעט תפקיד היו"ר. לתפקיד היו"ר רשאי להיבחר מי שהיה חבר ועד במשך קדנציה אחת לפחות.

כדי למלא טופס מועמדות אנא לחצו כאן

תהליך הבחירות כולו יתבצע באמצעות המדיה האלקטרונית ותוצאותיו יפורסמו באתר העמותה. התהליך הולם את תקנון העמותה.

לוח זמנים:

01.10.17 הפצת "קול קורא" להגשת מועמדויות
22.11.17 מועד אחרון להגשת מועמדויות
27.11.17 פרסום מועמדים ופתיחת ההצבעה
03.12.17 סגירת ההצבעה
06.12.17 ועדת הבחירות מודיעה על תוצאות הבחירות

המעוניינים בתיאור תפקידי חברי הוועד, חברי ועדת הביקורת ויו"ר העמותה, מתוך תקנון העמותה, אנא לחצו כאן.

בברכה,

וועדת הבחירות
סהר רוחאנה – יו"ר
יפי שפירר
אביחי אבידור

*הניסוח בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות והאמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.