רענון ועדת המלגות

לחברי/ות העמותה,

הנדון:  רענון ועדת מלגות - הזדמנות לשותפות בפעילות העמותה!

ועדת המלגות פועלת להשגת שתי מטרות עיקריות:
 לשמר ולהגדיל את מעגל מנחי הקבוצות והמטפלים הקבוצתיים הנוטלים חלק בפעילויות העמותה.
 לגייס תרומות כדי להרחיב את מגוון אפשרויות הסיוע.

כיום מונה הוועדה שני חברים. חברה אחת פורשת. ועד העמותה מעוניין לגייס חברים/ות במטרה לרענן כוחות ולהרחיב את פעילותה.
קרן המלגות של העמותה פועלת בהלימה עם חזון העמותה. מטרתה לשמר ולהגדיל את מעגל מנחי הקבוצות והמטפלים הקבוצתיים, לשפר ולקדם את מקצועיותם ואת איכות עבודתם.

אנו מציעים מלגות השתתפות בפעילויות העמותה. קרן המלגות מסייעת למנחי קבוצות ולמטפלים קבוצתיים הזקוקים לכך, להיחשף להתנסויות חווייתיות ולימודיות, המועברות בידי מנחי קבוצות ומטפלים קבוצתיים בכירים ומובילים בתחום.
פעילות הוועדה משמעותית ביותר ועל כך יעידו מכתבי תודה רבים ממקבלי המלגות.

דרישות התפקיד:

• חברות בעמותה להנחיה ולטיפול קבוצתי.
• אפשרות לתקשר בדוא"ל ובשיחות ועידה.
• מוכנות להיפגש פנים אל פנים במידת הצורך (הועדה נפגשת פעמים ספורות בשנה).
• נכונות ליצור קשר עם תורמים פוטנציאליים לקרן המלגות. יתרון לבעלי ניסיון בגיוס תרומות.

 

לשאלות ולהגשת מועמדות ניתן לפנות באמצעות רכזת המתנדבים רחל יעקובוביץ, טל' 052.4210946, [email protected]

מועד אחרון להגשת מועמדות: 22/7/2016

 

בברכה,

ד"ר דניאל ווייסהוט