תכנית שנתית 2017

תכנית פעילות שנתית 2017

 

ינואר - יוני 2017

שמונה מפגשים של "ערבי חמישי"

 

פברואר - אפריל 2017

שני מפגשי "מקבץ בסלון"

 

פברואר 2017

הכנס המשותף - ממגדל בבל את הרשת, בחסות העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי

 

יוני 2017

יום סיור ועיון - לדעת/לא לדעת: א-חרות, בעקבות מבקשי המקלט בישראל

 

יוני 2017

פרסום כתב העת מקבץ, מאי 2017, גיליון 21/2

 

יוני 2017

אסיפה כללית ומפגש פעילים

 

ספטמבר 2017

אירוע חגיגת ה-30 שנה של אפק בחסות העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי

 

נובמבר 2017

סופשבוע קבוצות ה-14, "והרשות נתונה "

פרסום חוברת מקבץ

 

דצמבר 2017

יום סיור ועיון - לדעת/לא לדעת: עם הבדואים בדרום

 

*התכנית אינה סופית.

*ייתכנו מפגשים נוספים של מקבץ בסלון וערבי חמישי.