אודות

חזון

פעילים

ועד העמותה

תקנון העמותה

 

העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי חברה ב-
IAGP - International Association for Group Psychotherapy and Group Processes,
המקנה לעמותה חברות גם ב-   CAOA - Consultative Assembly of Organizational Affiliates.

 

פרטי העמותה באתר גיידסטאר