דו"ח פעילות 2015

 

העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי

2015 - דו"ח פעילות

עם הפנים לקהילה

 

אנו שמחים להגיש את דו"ח הפעילות לשנת 2015.
הפעילות התבצעה בשתי רמות עיקריות: רמת התוכן ורמת הארגון.

 

ועד העמותה

ועד העמותה נבחר במרץ 2015 והחל את פעילותו מיד עם כניסתו לתפקיד. אנו מודים לחברי הוועד שפרשו על תרומתם, ומברכים את אלו שהמשיכו לקדנציה נוספת ואת המצטרפים אליו לראשונה. הוועד ממשיך לקיים ולפתח את חזון העמותה שנוסח בידי הוועד הקודם. כדי לקדם את חזון העמותה, החלה עבודה על בניית תכנית אסטרטגית, הנמשכת במקביל ובנוסף לעבודתו השוטפת של הוועד. לאורך השנה נפגשו חברי הוועד אחת ל-6 שבועות לערך ומתקיימת ביניהם תקשורת שוטפת באינטרנט. בדצמבר 2015 נערכה ישיבה מיוחדת, שבמהלכה אישר הוועד את בניית התכנית האסטרטגית. לצורך כך הוקמו צוותים הפועלים כדי להביא את המלצותיהם להצבעה עד תום שנת העבודה. שאיפתו המרכזית של הוועד כיום היא להרחיב את מעגל הפעילים ולבנות צוותי עבודה, כגון צוות קשרי קהילה ושיווק (צוות ק"ש). אנו ממשיכים לבנות צוותי עבודה חדשים כמו גם לחדש ולשפר את אלה הקיימים, כמו למשל מערכת כתב העת "מקבץ".

 

פעילות תוכן

בשנת 2015 התקיימו שני כנסים, הכנס המדעי ה - 7 "קבוצות וזהויות", וכנס סופשבוע קבוצות "אהבה שנאה וידיעה". בנוסף יצאו לאור גיליונות נוספים של מקבץ, כתב העת של העמותה. פתחנו בפעילות חדשה המחברת בין כותבי המאמרים בכתב העת לבין קוראיהם, הנקראת "מקבץ בסלון".

 

הכנס המדעי ה- 7 "קבוצות וזהויות"

הכנס המדעי היה גולת הכותרת של שנה זו. הכנס אורגן בידי ועדה שמנתה כשישים מתנדבים. הוא התקיים במסלול האקדמי של המכללה למנהל בראשון לציון והשתתפו בו כ-270 אנשים, מנחי קבוצות, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים, אנשי חינוך, מטפלים בהבעה (פסיכודרמה, מוזיקה וכ'), מטפלים ממקצועות הבריאות, כגון מרפאים בעיסוק, יועצים ומאמנים, נציגי ארגונים ועובדים עצמאיים. יותר מ-80% מהמשתתפים היו נשים, מה שכנראה מאפיין את תחום העיסוק שלנו. כ-15% מהמשתתפים היו סטודנטים ו אחוז דומה היה של גמלאים.

הכנס נפתח בקדם כנס עשיר, בן יום אחד, שהתבסס כולו על התנסות בסדנאות, שאפשרה התבוננות של מנחי קבוצה בזהויות של עצמם כמנחי קבוצה, בתוך מרחב קבוצתי מרובה זהויות. מיד עם תום קדם הכנס, החלו יומיים של הרצאות וסדנאות, שבהן נעה הקהילה כולה בין זהויותיה השונות: מרצים, משתתפים, מנחי סדנה, יו"ר מנחי פנל ודיוני עומק, ושוב משתתפים. יומו הראשון של הכנס נפתח בהרצאה ששולבה בביוגרפיה הייחודית של המרצה, והסתיים בהרצאה, שהציגה מבט שונה בתכלית על קבוצות וזהויות, באמצעות אמנות הצילום והתבוננות מטלטלת בחברה הישראלית. היום השני נפתח במליאה, שבמהלכה הוענק אות יקיר הקהילה, לפסיכולוג והיועץ הארגוני, דובי הדרי, על תרומתו יוצאת הדופן לקהילה. חתמנו את הכנס בתאטרון פלייבק, שאסף, את חוויות שלושת הימים, ואפשר למידה וחקירה של מה שהתרחש בכנס במרחביו השונים ברמה המודעת ולא פחות מכך, ללא מודע שנולד בכנס, באמצעות מלים, צורה, וקול, שאפשרו למשתתפי הכנס לחוות סיום משמעותי של תהליך הלמידה. הכנס קיבל שבחים רבים.

הכנס המדעי התאפיין בשילוב אנשי ונשות מקצוע מארגונים שונים וגישות מגוונות, אשר שולבו בתפקידי מפתח בארגון הכנס, מתוך כוונה להכיל את העושר והשונות כאחד שיש בתחום זה, ולהמשיך לפתח את קשרי הקהילה (ראו בפרק "פעילות בתחום הארגון").

פרטים נוספים על הכנס המדעי ניתן למצוא כאן.

 

הכנס ה - 12 סופשבוע קבוצות

בכנס השתתפו 81 איש ואישה וצוות המנחים מנה 19 אנשים, מהם 6 שהנחו לראשונה בכנס סופשבוע קבוצות. מספר המשתתפים היה גבוה באופן מהותי ממספרם בשנה שחלפה. נושא הכנס היה "אהבה, שנאה וידיעה". נבחרה ועדת הגוי קטנה ( 6 אנשים) שהכינה את הכנס ביסודיות ובמסירות. התקיימו שתי ישיבות צוות לפני הכנס ואחת אחריו. במהלך הכנס התקיימו מפגשי הדרכה למנחי הקבוצות הקטנות ולמנחי הקבוצה הגדולה ובנוסף ישיבות לכל אנשי הצוות. המשתתפים חולקו על פי העדפותיהם ל-8 קבוצות קטנות ונפגשו גם בקבוצה הגדולה ובמליאות הפתיחה והסיכום. אירוע חברתי התקיים בערבו הראשון של הכנס והפעלה דרמטית בערבו השני, לפני מסיבת הריקודים. נראה ששביעות הרצון מהשתתפות בקבוצות הקטנות הייתה גבוהה יותר מזו הכרוכה בהשתתפות בקבוצה הגדולה. באופן כללי, הן המשתתפים והן המנחים הביעו שביעות רצון מהכנס
פרטים נוספים על סופשבוע קבוצות לשנת 2016 ניתן למצוא כאן.

 

"מקבץ" - כתב העת של העמותה הישראלית להנחיה ולטפול קבוצתי

בשנה זו יצאו לאור שני גיליונות של כתב העת "מקבץ", ובהם מגוון מאמרים מעניינים. בנוסף, הורחבה קבוצת הסוקרים של המאמרים המוגשים לכתב העת. הגיליונות הקודמים של "מקבץ" התפרסמו במסגרת ספריית JSTOR, ספריה אינטרנטית בינלאומית. הכניסה חופשית דרך ספריית ביטוח לאומי.

פעילות חדשה של ערבי "מקבץ בסלון" התקיימה פעמיים במהלך השנה. זוהי סדרת מפגשים,מהמבוססים על מאמרים שפורסמו בכתב העת "מקבץ", שמטרתם היא להנגיש את הטקסט ולעודד את השיח. המפגש משלב הרצאה, שיח בין כותבים וקוראים יחד עם חוויה קבוצתית. מפגש ראשון נערך ב-29.12.15 במרכז מנדל בנגב; הרצאה ושיחה בנושא "מסכת קבוצה: האם ניתן לפנות חלל בקבוצה להיבטים ההלכתיים בחייהם של המשתתפים?"
פרטים נוספים על כתב העת מקבץ ניתן למצוא כאן.

 

פעילות בתחום הארגון

הפעילויות בתחום הארגון נחוצות לצורך תמיכה בפעילויות התוכן, וחלקן בעשייה של ועד העמותה הוא משמעותי.

 

ועדת חברות ואתיקה

ועדת חברות פעלה בשנת 2015 בעיקר לצורך חידוש חברות ותשלומים של חברי העמותה, הודות לכנס המדעי נרשמו רבים, אך עתה, בשנת 2016, אנחנו נמצאים שוב במצב של מיעוט חברים משלמים. הניסיון מלמד שלקראת אירועי שיא (כנס קבוצות והכנס המדעי), אנשים משלמים את דמי החבר כחלק מהרישום לכנס. היעד של קהילת חברי-עמותה רשומים משלמים ופעילים גדולה דיה, לא הושג. (אם כי יש גידול במספר ה"פעילים"). נעשה ניסיון לעבור לשימוש בהוראת קבע לצורך גביית חברות. ניסיון זה הצליח רק באופן חלקי ביותר. בשנת 2015 מספר חברים משלמים ומייסדים עמד על 105, ועוד 34 סטודנטים (שאינם משלמים בשנה הראשונה), זהו המשך כמעט מדויק של 2014. רוב החברים הן חברות: 97, מול 41 גברים.

בשנת 2016 ניכנס לתהליך של חשיבה על האופן שבו ניתן לייצר אצל חברי הקהילה את התחושה שיש חשיבות בהיות כל אחד מהם חבר עמותה משלם, נראה שהדרך לשם קשורה לשיח שמתפתח בצוות קשרי קהילה ושיווק. לגבי שאלות אתיקה, הוחלט בוועד העמותה שלא נשקיע בזה מאמץ עכשווי - כי לא עלה צורך או ביקוש, ולכשיעלה צורך או ביקוש נקים צוות אד-הוק.
פרטים נוספים על הצטרפות כחבר/ת עמותה ניתן למצוא כאן.

 

ועדת מלגות

הועדה אחראית על חלוקת מלגות (סבסוד השתתפות בפעילויות העמותה) ומונה שני חברים. הועדה ניהלה את עיקר התקשורת באינטרנט ונפגשה לדון בבקשות למלגה לקראת כנסים וימי עיון. בשנת 2015 חילקה הועדה 11 מלגות בסכום קרוב ל-12.000 ש"ח, לצורך השתתפות בכנס המדעי ובסוף שבוע קבוצות בפקיעין. הבקשות למלגה הוערכו ודורגו על פי שבעה קריטריונים קבועים מראש, אשר פורסמו באתר העמותה, לשם עקרון השקיפות. התקבלו תרומות על סך 1.600 ש"ח. ועדת המלגות מבקשת להודות לתורמות ולתורמים על נדיבותם ורוחב ליבן/ם. פרטים נוספים על מצב הקרן מתפרסמים בדו"ח הפיננסי.
פרטים נוספים על מתן מלגות ותרומות ניתן למצוא כאן.

 

קשרי קהילה ושיווק

אחד האתגרים הרבים שלנו בעמותה הוא הנגשת הפעילות לחבריה ולקהל מנחי הקבוצות והמטפלים הקבוצתיים בארץ. במסגרת התהליך האסטרטגי שאנו עסוקים בו בעמותה, החל ב - 2015 תהליך של בניית צוות, המשלב בין פיתוח קשרי קהילה לשיווק הפעילויות שלה כך שתהיינה רלוונטיות ונגישות ככל האפשר.
"קשרי קהילה" היא הרחבה של תפיסת השיווק שננקטה בעבר, בשוק בכלל ובעבודת הקבוצות בפרט. בעבר, העוסקים בשיווק היו צינור להעברת מידע ופרסום של תכני פעילות בערוצים שונים: ממשלוח דואר, בהמשך רשימות דוא"ל, והיום רב מסר, פורומים אינטרנטיים ורשתות חברתיות. כיום, תפיסת העבודה המוצעת, היא שהפעילות תתחיל מהשטח, מהאנשים שהם קהל היעד.
לצד התחלת בניית תפיסת עבודה עדכנית, המשיכה להיעשות עבודת שיווק בערוצים המקובלים. העמותה רואה בחיבורים המקצועיים בין ארגונים שונים בתחום הנחיית קבוצות וטיפול קבוצתי, חלק מתפקידה כארגון השואף להיות לבית למנחי קבוצות ומטפלים קבוצתיים.
במסגרת הכנס המדעי התקיים ערב הוקרה למתנדבי העמותה - מתוך כוונה להודות במיוחד למעגלי פעילים התורמים, ואנו מקווים שגם נתרמים, בפעילותם. ערב זה מהווה חלק מהרצון המשיך ולבנות קהילה מקצועית שבה ההפריה היא הדדית, בין כל חבריה, כאשר הנתינה והקבלה והיכולת לתת ולקבל זמן, ידע, אנרגיה, מצויה אצל כל אחד מאתנו. זאת לעומת מצב שבו יש פיצול בין מי שנותן, מלמד, מעביר ידע, מארגן, לבין ה"לקוח".
אנו מברכים על שיתופי פעולה והפריה הדדית. במהלך 2015 העמותה נתנה חסות לערב שנערך לכבוד יציאתו לאור של הספר "עבודה קבוצתית בארץ זבת חלב ודבש", מטעם המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית. ערוץ נוסף לעידוד קשרי קהילה, הוא אתר האינטרנט של העמותה (לוח מודעות), ומערכת רב מסר.

 

אדמיניסטרציה, שקיפות וניהול פיננסי

השנה נכנסו לתפקיד שתי דמויות מרכזיות חדשות: רכזת פרויקטים (בשכר), שמבצעת את עבודת המזכירות ותומכת בפעילויותיה השונות של העמותה וגזבר (בהתנדבות), המבצע את התכנון הפיננסי. בשני תחומים אלו התרחש שדרוג משמעותי במהלך השנה. כמעט כל הפעילות המנהלתית והרישום הפיננסי מתרחשת כיום באמצעות האינטרנט ומתקיים תהליך קפדני של תכנון ההכנסות וההוצאות והמעקב אחריהן. התחלנו להשתמש בתכנת רב-מסר, המקלה על פרסום הודעותיה של העמותה לתפוצות נרחבות ומאפשרת שדרוג של צורת הפרסומים. הועד המנהל של העמותה קיים השנה אסיפה כללית מצומצמת, בה פירטנו את הדו"חות ואת הפעילויות של השנה הקודמת.

 

אנחנו שמחים להסתכל לאחור על שנה ברוכת פעילות וממשיכים קדימה עם פעילויות ישנות וחדשות. בין יתר הדברים, חידשנו את המסורת של מפגשי "ערבי חמישי" בתכנון מתקדם יום עיון "לדעת/לא לדעת: יום בירושלים".

 

ועד העמותה:

ד"ר דניאל ווייסהוט - יו"ר
רונית שי - סגנית יו"ר
טל אלון - אחראית כתב העת "מקבץ"
אריאלה ברזל
רחל יעקובוביץ - אחראית מתנדבים
דודי נתן - אחראי חברים
אילנה רזניק - אחראית "ערבי חמישי"