דו"ח פעילות 2017

אנו שמחים להגיש את דו"ח הפעילות לשנת 2017 

 

ועד העמותה

ועד העמותה נכנס לשנתו השלישית והאחרונה. גם בשנה זו הועד המשיך לפעול בהרכב מלא, כולל שני חברי הועד הנלווים. ועדת הביקורת הייתה שותפה בישיבות, כפי שהיה נהוג בשנים הקודמות. התקיימו ישיבות באופן שוטף, כפעם בחמישה שבועות. הועד עסק במגוון סוגיות הנוגעות לתכנון האסטרטגי של הפעילות. עלתה השאלה איך ניתן לחזק את הפן הארגוני של הפעילויות, לרבות החלק השיווקי, אשר מקבל חשיבות הולכת וגדלה בשנים אלו, בהן יש תחרות בין ימי עיון וכנסים. לאחר התלבטות לא פשוטה הוחלט ליצור תפקיד של מנהלת אדמיניסטרטיבית - ראו פירוט בהמשך.

שיתופי פעולה עם ארגונים אחרים הם מבורכים, אך לאור תפיסות שונות ודרכי פעולה שונים הם דורשים אנרגיה רבה לצורך תיאום רעיוני ומעשי. אי לכך, שיתופי פעולה אלו העסיקו את הועד לא מעט. חלק משיתופי הפעולה הביאו פרי, כגון הכנס המשותף לפיתוח אנשים, צוותים וארגונים ו"לדעת/לא לדעת" בדרום תל אביב (פליטים ומבקשי מקלט). פעילויות אחרות, בהן הושקע לא מעט, כנס ההדרכה ו"לדעת/לא לדעת" בנגב (בדואים), לעת עתה לא יצאו לפועל. תקוותנו שנוכל לקיים אותם במועד מאוחר יותר.

מתוך מחשבה, שתכנון הפעילות נעשה באופן קלנדרי, החלטנו להקדים מעט את הבחירות, כדי לאפשר לוועד החדש לתכנן את השנה הבאה לעצמו ולא לתכנן עבורם מראש. במהלך נובמבר 2017 נערכו בחירות לוועד החדש, שהחל את פעילותו בדצמבר. לצערנו העמוק, בתחילת פברואר 2018 הלכה מאיתנו חברה וקולגה יקרה, רחל יעקובוביץ' ז"ל, חברת ועד העמותה ובעלת תפקידים משמעותיים אחרים במשך שנות פעילותה בעמותה: מנהלת הכנס השנתי האחרון יחד עם רונית שי, אחראית על המתנדבים בעמותה, חברת צוות היגוי של סדרת המפגשים "לדעת/לא לדעת", חברה בצוות ערבי חמישי ובמערכת מקבץ . יהי זכרה ברוך!

 

נציג כאן את הפעילויות השונות של העמותה.
למרות שיש קשר הדוק בין רמת התוכן ורמת הארגון של פעילויות אלו, נציג אותן כאן בנפרד.

 

פעילות תוכן

כנס סופשבוע קבוצות המסורתי התקיים זו השנה ה-14 והשנה סביב הנושא "והרשות נתונה...". בפברואר 2017 לקחנו חלק לראשונה בכנס המשותף לאנשים, צוותים וארגונים. כנס זה נעשה בשיתוף פעולה של חמישה ארגונים, ונושאו היה "ממגדל בבל אל הרשת". בנוסף יצאו לאור שני גיליונות נוספים של "מקבץ", כתב העת של העמותה. המשכנו במפגשי "מקבץ בסלון" - פעילות המחברת בין כותבי המאמרים בכתב העת לבין קוראיהם, וכן המשכנו את המסורת של "ערבי חמישי", המאפשרים טעימות חודשיות ממגוון סוגי הנחיית הקבוצות בארץ. פעילויות אלה הורחבו השנה גם לירושלים. כעת נרחיב על פעילויות אלו.

 

יום עיון "לדעת/לא לדעת - א-חרות"

יום עיון נוסף בסדרה "לדעת לא לדעת - א-חרות", התקיים במהלך יוני בליבה של התחנה המרכזית בתל אביב ועסק בשאלת יחסנו אל האחר. יום העיון נרקם בשת"פ עם ארגון פסיכואקטיב והשתתפו בו כ-60 משתתפים.

גם במקרה זה נעשה קשר עם ארגון פעיל חברתית, עמותת א.ס.ף (ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל), שחבריו הובילו סיור באזור, ופתח את יום העיון. משתתפי היום יצאו בקבוצות קטנות לסיור באזור, בהובלה ובהנחיה משותפת של המנחים מעמותת א.ס.ף ומהעמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי. כאשר חזרו צפו בהצגה של 'תאטרון מחוקק חולות', שהעלה תמונות מחיי היומיום של מבקשי המקלט. אחרי ארוחת צהריים קצרה מהמטבח האריתראי, אשר הוכנה על ידי קולקטיב הנשים קוצ'ינטה, התקיימו מפגשים בקבוצות קטנות ולאחר מכן התכנסות לקבוצה הגדולה.

בקולות הסיכום של היום ובישיבת הסיכום של המנחים עלתה המסקנה, שהיום היה עמוס בגירויים, אך הציג את המורכבות הקשורה בנושא באופן אותנטי ובאזור בו מתרחשים הדברים. 

 

כנס סופשבוע קבוצות ה - 14, "והרשות נתונה"

כנס סופשבוע קבוצות "והרשות נתונה", הכנס המסורתי של העמותה, התקיים בזיכרון יעקב במלון עדן אין. הוא מנה 106 משתתפים ו - 22 חברות וחברי צוות. הכנס השיג את מטרותיו ברמת התכנים, כלומר, התפתחות מנחי קבוצות, מפגש בין מקצועי והמשך קידום העבודה האישית והקבוצתית של הבאים בשעריו. הכנס גם השיג את המטרה הכלכלית שלו (כנס זה מאפשר, במידה רבה, חלק גדול מפעילות העמותה). הכנס נוהל על יד שתי מנהלות, ועדת היגוי בת חמישה משתתפים, בשיתוף עם בעלי תפקידים בעמותה, ולווה על ידי מנהלות צוות החשיבה של סופשבוע קבוצות.

עקרון היסוד של ניהול כנס בגישה דינמית - אדמיניסטרטיבית, תוך עבודה דיאלקטית בין שני החלקים וניסיון להתמודד עם הפיצול המובנה ביניהם, עמד לנגד מנהלות הכנס לכל אורך הדרך. להערכת המנהלות, בכך מוסבר משוב מרכזי שהתקבל הן מהמשתתפים והן מהצוות ביחס להחזקה משמעותית, שאפשרה הכלה של סוגיות מורכבות ברמת הארגון, הצוות, המשתתפים והתכנים שעלו במרחבים השונים של הכנס.

מרכיב חשוב בבניית הכנס הוא הרכב צוות המנחים, הרכזים וחברי ועדת ההיגוי. התשוקה לארגן ולהנחות בכנס זה גבוהה מאוד ואינה תמיד הולמת את היכולות של המתנדבים ו/או את הצרכים של הארגון.

השנה נשלח משוב אינטרנטי למשתתפים ולמנחים שרבים מאד ענו עליו, ונכתב דו"ח מסכם מפורט שגם ממשיך את תהליך ההמשגה של הכנס המיוחד הזה, שהחל עם מנהל הכנסים הקודמים והמשיך גם השנה.

 

 

צוות חשיבה - סופשבוע קבוצות

במשך שנים רבות, מאז הקמתו, נחשב כנס סופשבוע קבוצות "כנס אד-הוק". משמעות הדבר הייתה, שכל שנה מתארגן צוות היגוי חדש, עם קונספט שתקף לכנס שנתי אחד, ללא המשכיות וללא מחויבות לרצף בין כנס לכנס. בשנים האחרונות פעלה קבוצת עבודה, שמטרתה יצירת גוף ידע על הכנס השנתי לדורותיו. אפשר היה לזהות שהכנס נושא את הזיכרון של עצמו, עם שינויים וחידושים שחלו בו, ועם מסורות שנשתמרו מדור לדור. קבוצה זו נפגשה כמה פעמים בשנה והיא עצמה גם בעלת מודע, לא מודע ותת מודע משותפים. הצוות החזיק חלקים מן הרצף בין הכנסים ואת ה"מטא - חשיבה" על הכנס; נעשו בירורים של הקונספט, נבחנה האפשרות ליצירת גשרים והמלצות באופן מודע בין כנס לכנס ובראיית כל הכנסים הללו כמכלול. הצוות נפגש פעמים מספר בהרכבים שונים והגדיר את עצמו כצוות חושב, אולי ממליץ, לעתים מעלה השערות או מסקנות ומנסה לתעד הרהורים העולים מהאנשים הנפגשים. צוות חשיבה זה מתעניין בעיקר בסוגיות מודעות ובלתי מודעות של כנס סופשבוע קבוצות לדורותיו כשלם, ואינו רואה עצמו כמיישם בעצמו ובעל אינטרס ביצועי מסוים בכנסים. בעקבות עבודת הצוות הוגש מסמך לוועד, והשנה נעשה ליווי של מנהלות הכנס, על פי בקשתן.

 

"מקבץ" - כתב העת הישראלי להנחיה ולטפול קבוצתי

בשנה זו יצאו לאור, בעריכתם של שני עורכים חדשים, שני גיליונות עבים מהרגיל של כתב העת "מקבץ", ובהם מגוון מאמרים אקדמיים מעניינים. במאי 2017 יצא גיליון מיוחד, המציג פעילויות הנחייה והרצאות שהוצגו בכנס המדעי "קבוצות וזהויות", שהתקיים ביולי 2015, וגיליון נוסף במהלך נובמבר 2017. הורחבה קבוצת הסוקרים של המאמרים המוגשים לכתב העת, הוסדרו עניינים הנוגעים להעברת זכויות יוצרים והדגשים מקצועיים להגשת המאמרים הוכנסו ביתר הרחבה לאתר העמותה. אם בעבר לעתים היה קושי למלא גיליון, כיום מוגשים מאמרים רבים לסקירה, כך שנוצרה רשימת המתנה לפרסום. אנו רוצים לעודד כיוון זה, המשתף ומלמד בידע הפרקטי והתאורטי בין מנחים עמיתים.

הגיליונות הקודמים של "מקבץ" התפרסמו במסגרת ספריית JSTOR, ספריה אינטרנטית בינלאומית, אשר מאפשרת גישה למאמרים בכל העולם. הכניסה חופשית דרך ספריית הביטוח הלאומי.

פרטים נוספים על כתב העת מקבץ ניתן למצוא כאן.

 

מקבץ בסלון

פעילות ערבי "מקבץ בסלון" התקיימה גם במהלך שנה זו, והורחבה גם לירושלים. סדרת המפגשים מתבססת על מאמרים שפורסמו בכתב העת "מקבץ". מטרת המפגשים היא לעורר לחיים את הטקסט ולעודד את השיח הקבוצתי ואת הלמידה בין עמיתים. המפגש משלב הרצאה, שיח בין כותבים וקוראים, יחד עם חוויה קבוצתית. במהלך 2017 התקיים מפגש ברמת השרון - "התקשרות - כשהקבוצה פוגשת את המנחה" - עם פלג דור חיים (פבר' 2017), מפגש בירושלים - "האם גם השתקה היא צורה של תקשורת?" (אפריל 2017), וברמת גן - "לומדים עוד פן של השתקה: הפנים והחוץ חוברים לכדי מזימה" (אוקטובר 2017) - עם סילויה נייזברג זילברמן ושרה מצר.

 

 

ערבי חמישי

סדרת ערבי חמישי עסקה השנה בנושא "דיאלוג מתוך קונפליקט". הסדרה החדשה ממשיכה מסורת ותיקה בעמותה שמיועדת לאנשי מקצוע שונים, העוסקים ומתעניינים בעבודה הקבוצתית. מטרת הסדרה להוות בית לאוכלוסייה זו לאורך כל השנה. הסדרה בנויה מסדנאות, המונחות בסגנונות מגוונים ואף שונים זה מזה, ומאפשרת חשיפה וערוצים חדשים של הנחיה. ההנחיה משלבת התנסות חווייתית מתובלת בהתייחסות תאורטית, כאשר כל סדנה עומדת בפני עצמה. מי שלא השתתף בסדנה אחת יכול להצטרף לאחרת. לשמחתנו הקונספט של בניית גרעין קבוע ומרכזי ממשיך להתקיים בכל סדרה מחדש. המשתתפים, שנרשמו לכל הסדרה, מהווים את הליבה של הקבוצה, עוברים תהליך דינמי פורה ובמעגל ההיקפי נכנסים ויוצאים משתתפים לסירוגין, ומאפשרים אינטראקציות חדשות והעשרת הסדנה.

משתתפי הסדנה מהווים את הדור העכשווי של ליבת העמותה, מנחים צעירים וותיקים, הצמאים להעשרה ולמידה בדרך שהולמת את רוח העמותה והעבודה הקבוצתית. בין המשתתפים מנחים מתחום החברה, הקהילה, הארגון והטיפול הקבוצתי.

בהקשר לנושא של דיאלוג מתוך קונפליקט הורחבה פעילות הסדנה לירושלים, כך שגם בתוכן וגם בפועל, בתהליכים בפנים ובחוץ, שאפנו לגעת בקונפליקט וליצור דיאלוג. הסדרה החלה בסדנה בה עלה קונפליקט לא פשוט בין סגנון הנחיה של המנחים לבין צפיות אחרות של המשתתפים, שיצר הימנעות והתנגדות ובעקבות כך דיאלוג ממשי ואמיתי בחדר. בין הנושאים שנבדקו נכללו קונפליקט בין המוכר לזר, קונפליקט בין מזרחי לאשכנזי, בין ישראלי גאה לישראלי מתבייש, בין קורבן לתוקפן, בין הנשי לגברי ובין זהות מגדרית מצמיחה לבין זהות מגדרית מעכבת.

 

 

הכנס המשותף לפיתוח אנשים צוותים וארגונים - "ממגדל בבל אל הרשת"

קבוצות המשימה נתפסות לא פעם כ"בן חורג" בעמותה, שמרבית החברים בה באים מהתחום הטיפולי. נקרתה בדרכנו הזדמנות לשנות מצב דברים זה, כאשר הוזמנו להצטרף להכנת כנס בתחום הייעוץ הארגוני, הקבוצתי והעבודה עם הפרט - "הכנס המשותף לפיתוח אנשים, צוותים וארגונים: ממגדל בבל אל הרשת". החלטנו להצטרף להובלתו יחד עם ארבעה ארגונים נוספים (איפ"א, אפק, אנליזה קבוצתית וחטיבת הפסיכולוגים התעסוקתיים בהפ"י). הכנס התקיים בפברואר 2017 בשפיים, והוצגו בו גישות ומתודות מגוונות, עם דגש על היכולת להתבונן באותו "מקרה" או דילמה מזוויות ראייה והבנה שונות. הדבר איפשר למידה חדשה, העוברת אל מעבר לגבולות הדיסציפלינה והארגון.

 

פעילות בתחום הארגון

הפעילויות בתחום הארגון מאפשרות תמיכה בפעילויות התוכן, וחלקן בעשייה של ועד העמותה הוא משמעותי.

 

ועדת חברות ואתיקה

ועדת חברות ואתיקה פעלה בשנת 2017 בעיקר למטרת חידוש חברות ותשלומים של חברי העמותה ולמטרת גיוס חברים חדשים.
אם בעבר ראתה העמותה בחברים בה סוג של "לקוחות" הרי שבשנתיים האחרונות, לאחר תהליך פנימי, החלה העמותה לראות בהם "שותפים לקהילה מקצועית". כבשנים קודמות, גם בשנת 2017 רוב החברים הצטרפו לעמותה בצמוד לכנס "סופשבוע קבוצות".

עם סיום השנה עשינו מבצע טלפוני שהוביל להצטרפות חברים נוספים לעמותה. בסוף השנה הגענו למספר של 125 (97 בסוף 2016) חברים משלמים ומייסדים, ועוד 23 (22 בסוף 2016) סטודנטים חברים ללא תשלום.

פרטים נוספים על הצטרפות כחבר/ת עמותה ניתן למצוא כאן.

 

ועדת מלגות

הועדה אחראית על חלוקת מלגות (סבסוד השתתפות בפעילויות העמותה). הועדה מנהלת את עיקר התקשורת בין חבריה ובינם לבין מבקשי המלגות באינטרנט ונפגשה לדון בבקשות למלגה לקראת כנסים וימי עיון. בשנת 2017 חילקה הועדה 7 מלגות, לצורך השתתפות בסופשבוע קבוצות "והרשות נתונה..." בזיכרון יעקב. הבקשות למלגה הוערכו ודורגו על פי שבעה קריטריונים קבועים מראש, אשר פורסמו באתר העמותה, לשם עקרון השקיפות. התקבלו 30 תרומות ועדת המלגות מבקשת להודות לתורמות ולתורמים על נדיבותם ורוחב ליבן/ם. פרטים נוספים על מצב הקרן מתפרסמים בדו"ח הפיננסי.

פרטים נוספים על מתן מלגות ותרומות ניתן למצוא כאן.

 

קשרי קהילה ושיווק

שיווק פעילויות העמותה במהלך 2017 התנהל במתכונת הרגילה המשלבת שימוש באתר העמותה, משלוח דפי רב-מסר כמה פעמים בחודש לרשימת תפוצה של כ-9000 כתובות, שימוש בפייסבוק וברשימות תפוצה ייחודיות בעת הצורך, בהתאם לסוג הפעילות. חלק מהפרסום כולל פעילויות משמעותיות בעולם הנחיית הקבוצות של ארגונים אחרים. השיווק של כנס "סופשבוע קבוצות" נעשה מוקדם, ואכן ההרשמה הייתה כמעט מלאה כחודש לפני הכנס. בין השאר, הודפסו פליירים ופוסטרים שחולקו במקומות רבים, בידי בעלי עניין, ונעשה שימוש בפעילויות העמותה האחרות כדי לשווק את הכנס.

קשרי קהילה - אנו עדים לפניות רבות של ארגונים לשיתופי פעולה, ביניהם למשל, פנייה של ארגון אופק לחסות מהעמותה שניתנה לכנס ה-30 של העמותה שנערך ב-2017, פנייה מאיפ"א (האיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני) להשתתף בכנס ארגונים שהכנתו המשותפת נערכה לראשונה במהלך 2017 (התקיים בפברואר 2017), ועוד. כאמור, היבט נוסף של קשרי קהילה ושיווק בא לידי ביטוי ביצירת שיווק במתכונת "ברטר" עם ארגונים שונים, ובכך חשיפה לקהלים חדשים ועזרה בהפצת פעילויות רלוונטיות לחברי העמותה. במסגרת החלפת הוועד בסוף השנה, התמנתה מובילה חדשה לצוות קשרי קהילה ושיווק, בנוסף לתרומתה הרבה של המנהלת האדמיניסטרטיבית בתחום זה.

 

מתנדבים בעמותה

במהלך השנה פנו אלינו מתנדבים אחדים, והוועד יצר קשר עם חברי עמותה שהביעו רצון להיות מעורבים בפעילותה ועם מתנדבים, המסייעים בפעילויות העמותה ופועלים במסירות.

השנה נוספו מספר מתנדבים למערך המתנדבים של העמותה. העמותה היא ארגון המבוסס על עבודת מתנדבים ואי לכך מתנדבים אלו, אשר פועלים במסירות רבה, בחלקם לאורך שנים, קריטיים לקיום פעילויות. במעגל הפעילים, שעובד לכל אורך השנה יש כ- 40 מתנדבים, ובמעגלים הרחבים יותר, הלוקחים חלק בארגון והנחייה בפעילויות השונות, התנדבו כ-70 פעילים. תחומי ההתנדבות כללו את ארגון "ערבי חמישי", ארגון ערבי "מקבץ בסלון", השתתפות כחברים בוועדות ההיגוי השונות, ארגון סופשבוע קבוצות והנחייה בו. בנוסף, באופן לא תמיד גלוי לעין, פועלת מערכת "מקבץ", וקבוצת סוקרים נאמנה, המסייעת לעריכה המקצועית והטובה של המאמרים בכתב העת.

אנו מעריכים את פעילותם ומודים להם מקרב לב על התרומה המגוונת והאיכותית לפעילויות, ועל הסיוע במימוש החזון של העמותה וקיומו הלכה למעשה.

המעוניינים לקחת חלק בפעילויות העמותה - אנא לחצו כאן.

 

 

אדמיניסטרציה, שקיפות וניהול פיננסי

זמן רב חווינו צורך בגיבוי חזק יותר של פעילויות העמותה בפן הלוגיסטי והשיווקי. לאור הרחבת הפעילות ורצון לקדם נושא זה, החליט הועד המנהל על הרחבת תפקיד רכזת הפרויקטים לתפקיד ניהול של ממש. בסוף הקיץ נכנסה לתפקיד מנהלת אדמיניסטרטיבית (משרה חלקית בשכר) ובוטל תפקיד רכזת פרויקטים. המנהלת האדמיניסטרטיבית פועלת לעידוד וחיזוק החזון וערכי העמותה, ובונה תכניות עבודה. היא מסייעת בניהול פיננסי של העמותה, בהפקה ושווק פעילויות העמותה בשיתוף עם ועדות ההיגוי השונות, בניהול מערך חברי העמותה, בליווי של ראשי הועדות השונות בעמותה, בקיום קשרים עם גורמי חוץ, ובניהול אדמיניסטרטיבי שוטף.

גזבר (בהתנדבות), מבצע את התכנון והמעקב התקציבי, מסייע לכל אחראי פעילויות לתכנן את תקציב הפעילות, ומנהל את הפעילות הכספית מול המערכת הבנקאית. כמעט כל הפעילות המנהלתית והרישום הפיננסי מתבצעים כיום באמצעות האינטרנט במערכות ממוחשבות, ומתקיים תהליך קפדני של רישום התקבולים וההוצאות. משרד רו"ח חיים וורמברנד ממשיך ללוות ולבקר את כל הפעילות החשבונאית של העמותה.

את הדו"ח הכספי לשנת 2017 ניתן למצוא כאן.

 

אנו שמחים להסתכל לאחור על שנה ברוכת פעילות וממשיכים קדימה, עם פעילויות ישנות וחדשות.

 

בעת פרסום דו"ח זה כמה וכמה אירועים של שנת 2018 כבר נמצאים מאחורינו, כמו כנס "לגלוש על הגל הכאוטי", ערבים נוספים בסדרות "ערבי חמישי בקבוצה" ו"מקבץ בסלון", ופיתוח פעילויות נוספות.

 

ועד העמותה (עד דצמבר 2017)

ד"ר דניאל ווייסהוט - יו"ר, עורך משותף של כתב העת "מקבץ"
רונית שי - סגנית יו"ר, מנהלת משותפת סופשבוע קבוצות
טל אלון - אחראית כתב העת "מקבץ" ו"מקבץ בסלון", ועורכת משותפת של כתב העת
אריאלה ברזל - צוות חשיבה סופשבוע קבוצות וסיוע בערבי חמישי
רחל יעקובוביץ ז"ל - אחראית מתנדבים, מנהלת משותפת סופשבוע קבוצות
דודי נתן - אחראי חברים
אילנה רזניק - רכזת "ערבי חמישי"

 

חברי ועד נלווים

רוני גילת - גזבר
זהרה אליאס - אחראית קשרי קהילה ושיווק

 

ועדת ביקורת

ד"ר ברוס אופנהיימר
אורית גולדמן מס