דוח פעילות 2021

אנו שמחים להגיש את דוח הפעילות לשנת 2021

 

ועד העמותה

שנה זו אף היא הייתה שנה בלתי רגילה בכל מובן והתאפיינה בהתמודדות עם חיים לצד הקורונה, בחירות והקמת ממשלה כמו גם מבצע "שומר החומות" כל אלה השפיעו באופן אישי, משפחתי וחברתי, ומן הסתם היו חלק בלתי נפרד ומשמעותי לכל העוסקים בתחומי ההנחיה והטיפול הקבוצתי.

גם בשנה זו הוועד המשיך לפעול במתכונת מלאה, עתירת פעילות מותאמת למפגשים בזום, שכללה גם את הכנס המסורתי של סופשבוע קבוצות שהיה עם מספר שיא של משתתפים.

הפעילויות השונות מכוונות ליישום חזון העמותה, להוות בית לכל המנחים והמטפלים הקבוצתיים, מכל תחום ודיסציפלינה. מרחבי הזום אפשרו מפגש גם של הרחוקים גאוגרפית, ואף של קולגות הגרים בחו"ל, ובמובן זה הייתה התרחבות ושמחה לפגוש רבים מעמיתנו. ועדת הביקורת הייתה שותפה בישיבות הוועד, כפי שהיה נהוג בשנים הקודמות. הישיבות התקיימו באופן שוטף אחת לחודש.

המפגשים המשותפים שיזמנו בעמותה ויפורטו בהמשך, מחזקים את חזון העמותה של למידה מקצועית ושיתוף בסוגיות חשובות להנחיה ולטיפול קבוצתי, המאפשרים את הרחבת הידע הקבוצתי, דרך למידה של דיסציפלינות שונות. ניתן דגש על התנסות בפעילויות, עיבוד רגעים משמעותיים בהנחיה וחקירת תפקיד המנחה והמטפל הקבוצתי במופעיו השונים בעולם משתנה, בו אי וודאות ועמימות מלווים אותנו תדיר. ניסיונם של משתתפי הפעילויות חשוב והשיתוף המתקיים מעניין ומלמד לעתים לא פחות מזה של האורח המרכזי במפגש. אנו רואים עצמנו "נותנים במה" גם למחשבות והגיגים של חברי העמותה כשותפים מלאים לדרך, ומאפשרים שיחה ומעורבות שמאפשרים חיבור מעבר לפעילות בודדת.

ביולי 2021 נערכה אסיפת חברים כללית בה הוועד עסק בחשיבה במגוון סוגיות הנוגעות להעמקת הקשר והפעילות עם מנחים ומטפלים קבוצתיים, תוך הבנת הצרכים השונים בתקופה המיוחדת בה היינו.

בבחירות לוועד, שהתקיימו בשנה זו, נבחר אביחי אבידור להחליף את טל אלון כיו"ר העמותה ונבחרו שלושה חברי ועד נוספים.

בהמשך נציג את הפעילויות השונות של העמותה, וכן, את הגופים השונים המניעים את פעילויות העמותה בהתנהלותה השוטפת.

 

פעילות תוכן

מוזמנים ללחוץ על הקישורים לפעילויות להלן:

כנס סופשבוע קבוצות ה-18 – "על ציר האפשר"

'ציר האפשר' נמתח מעבר לקיים ולנראה לעין ומה שאנחנו מחזיקים כאפשרי, הוא שמרחיב אותו ומאפשר תנועה שלנו בהקשרים השונים.

במיוחד השנה, כשאנו מתמודדים עדיין עם גלי מגפת הקורונה והטלטלות החברתיות והפוליטיות. אנו כמהים לחזור ולפתוח מרחב לעבודה פנים אל פנים. מקום להתבוננות וצמיחה בעבודתנו הקבוצתית, בחיים הפרטיים המשפחתיים והחברתיים-פוליטיים.

 

~ מפגש שישי בסדרה "תורת הקבוצות": זוגיות בגובה העיניים.

במפגשים אלה הוזמן/ה מנחה אורח/ת ששיתף מעבודתו בקבוצה ייחודית, ובהמשך הוצג רעיון תיאורטי מעניין ונערך דיון במפגש בין הניסיון המעשי בהנחיה וטיפול עם התכנים שעלו.

 

~ מפגש נוסף בסדרה "מדברים קבוצה": 

במפגש זו פגשנו את תמיר אשמן בהרצאה מרתקת 'כל אחד יכול לכעוס – אין קל מזה'. הקבוצות מהוות מרחב מגוון להשמעת הקול, הן של התוקפן והן של הקרבן, ומלמדות בין השאר איך הקרבנות מצויה אצל התוקף ואיזה תוקפנות קיימת אצל הקרבן.

 

~ הרצאה מאת רועי מצר ואסיפה כללית

לאסיפה הכללית הוזמן רועי מצר, להרצאה ולשיחה על קולות גבריים במפגש המקצועי עם נערות נפגעות תקיפה מינית.

 

~ סדרת מפגשי "גלישתרבות"

"גלישתרבות" היא פגישה של 8 משתתפים, בה משתפים הדהודים, מחשבות, אסוציאציות ועוד, שעלו בנו מטקסט משותף שקראנו. הדגש במפגש הוא על החוויה האישית-רגשית-תרבותית, ועל המפגש בין אנשים שונים ש"פגשו" את אותו טקסט.

 

~ בחירות לוועד המנהל ולוועדת ביקורת

בתאריך 26.7.21 נערכו בחירות בעמותה. נא ללחוץ כאן לקרוא על הפעילים שנבחרו.

 

~ מפגשי "מנחים מדברים"

מפגשי "מנחים מדברים" נולדו מתוך הצורך לבנות את עצמנו כקהילה, כמרחב צומח, מאפשר ומעורר, עבורנו, מנחי קבוצות בישראל. במפגש הראשון, שהתקיים בזום בהנחייתם של דר" רובי פרידמן ותמי אלעד, עלו קולות מגוונים הן לגבי משמעות המרחב ואופיו, והן באשר למשמעות של קהילת מנחים- מטפלים.

 

~ "מקבץ" - כתב העת הישראלי להנחיה ולטפול קבוצתי

בשנה זו יצא לאור, בעריכתם של שני העורכים, גיליון מורחב וגדול מהרגיל של כתב העת "מקבץ", ובו מגוון מאמרים אקדמיים מעניינים, שחלקם התייחסו להנחיה ולטיפול קבוצתי בראי התקופה - משמעויות של הנחייה מקוונת, עם אוכלוסיות שונות ובמסגרות שונות. הורחבה קבוצת הסוקרים של המאמרים המוגשים לכתב העת, ואנו רוצים לעודד את הכתיבה גם הלאה, לשתף וללמד בידע הפרקטי והתאורטי בין מנחים עמיתים.

הגיליונות הקודמים של "מקבץ" התפרסמו במסגרת ספריית JSTOR, ספריה אינטרנטית בינלאומית, אשר מאפשרת גישה למאמרים בכל העולם. הכניסה חופשית דרך ספריית הביטוח הלאומי.

 

 

פעילות בתחום הארגון

הפעילויות בתחום הארגון מאפשרות תמיכה בפעילויות התוכן, וחלקן בעשייה של ועד העמותה הוא משמעותי.

 

ועדת חברות

ועדת החברות פעלה בשנת 2021 בעיקר למטרת חידוש חברות ותשלומים של חברי העמותה ולמטרת גיוס חברים חדשים, תוך מחשבה על קהלים של מנחי קבוצות שאינם מגיעים בדר"כ לפעילויות העמותה.

העמותה רואה בחבריה "שותפים לקהילה מקצועית", ומדגישה את העושר והלמידה הייחודית הקיימים במפגש מנחים מדיסציפלינות שונות.

בסוף השנה הגענו למספר של 134 חברי עמותה (134 גם בסוף 2020). חברי עמותה כוללים את המשלמים דמי חברות ואת מייסדי העמותה, שהוענקה להם חברות כבוד לחיים. במהלך 2018, החליט הוועד לגבות דמי חברות סמליים מסטודנטים שנה שנייה להנחית קבוצות, במקום שנת חברות חינם, כפי שהיה בשנים קודמות.

פרטים נוספים על הצטרפות כחבר/ת עמותה ניתן למצוא כאן.

 

ועדת מלגות

הוועדה אחראית על חלוקת מלגות (סבסוד השתתפות בפעילויות העמותה). הוועדה מנהלת את עיקר התקשורת בין חבריה ובינם לבין מבקשי המלגות באינטרנט ונפגשה לדון בבקשות למלגה לקראת כנסים וימי עיון. בשנת 2021 חילקה הוועדה 10 מלגות, לצורך השתתפות בכנס סופשבוע קבוצות המסורתי. הבקשות למלגה הוערכו ודורגו על פי שבעה קריטריונים קבועים מראש, אשר פורסמו באתר העמותה, לשם עקרון השקיפות. התקבלו 17 תרומות.

ועדת המלגות מבקשת להודות לתורמות ולתורמים על נדיבותם ורוחב ליבן/ם. פרטים נוספים על מצב הקרן מתפרסמים בדו"ח הפיננסי.

פרטים נוספים על מתן מלגות ותרומות ניתן למצוא כאן.

 

קשרי קהילה ושיווק

שיווק פעילויות העמותה במהלך 2021 התנהל במתכונת הרגילה. אחד ההיבטים של קשרי קהילה ושיווק בא לידי ביטוי ביצירת שיווק במתכונת "ברטר" עם ארגונים שונים, ובכך חשיפה לקהלים חדשים ועזרה בהפצת פעילויות רלוונטיות לחברי העמותה. פעילויות אלה משלבות גם שימוש באתר העמותה, משלוח דפי רב-מסר כמה פעמים בחודש לרשימת תפוצה של כ-6,500 נמענים, שימוש בפייסבוק וברשימות תפוצה ייחודיות בעת הצורך, בהתאם לסוג הפעילות. חלק מהפרסום כולל פעילויות משמעותיות בעולם הנחיית הקבוצות של ארגונים אחרים.

 

מתנדבים בעמותה

במהלך השנה פנו אלינו מתנדבים אחדים, והוועד יצר קשר עם חברי עמותה שהביעו רצון להיות מעורבים בפעילותה ועם מתנדבים, המסייעים בפעילויות העמותה ופועלים במסירות רבה "מאחורי הקלעים".

העמותה היא ארגון המבוסס על עבודת מתנדבים, אשר פועלים במסירות רבה, בחלקם לאורך שנים. במעגל הפעילים, שעובד לכל אורך השנה יש כ- 40 מתנדבים, ובמעגלים הרחבים יותר, הלוקחים חלק בארגון והנחייה בפעילויות השונות, התנדבו כ-70 פעילים נוספים. תחומי ההתנדבות כללו את ארגון ערבי סדרות, ימי עיון וכנסים, וכן השתתפות מלאה בוועדות ההיגוי השונות, בוועדת מלגות, בארגון הכנס המדעי הגדול, ובארגון סופשבוע קבוצות והנחייה בו.

בנוסף, באופן לא תמיד גלוי לעין, פועלת מערכת "מקבץ", וקבוצת סוקרים נאמנה, המסייעת לעריכה המקצועית והטובה של המאמרים בכתב העת.
אנו מעריכים את פעילותם ומודים להם מקרב לב על התרומה המגוונת והאיכותית לפעילויות, ועל הסיוע במימוש החזון של העמותה וקיומו הלכה למעשה.

המעוניינים לקחת חלק בפעילויות העמותה - אנא לחצו כאן.

 

 

אדמיניסטרציה, שקיפות וניהול פיננסי

תפקידים מרכזיים בתחום זה הינם תפקיד המנהלת האדמיניסטרטיבית של העמותה ותפקיד הגזבר.

המנהלת האדמיניסטרטיבית פועלת לעידוד וחיזוק החזון וערכי העמותה, ומסייעת לבניית תכניות עבודה, ולמימושן. היא מסייעת בניהול פיננסי של העמותה, בהפקה ושווק פעילויות העמותה בשיתוף עם ועדות ההיגוי השונות, בניהול מערך חברי העמותה, בליווי ותמיכה בראשי הועדות השונות בעמותה, בקיום קשרים עם גורמי חוץ, ובניהול אדמיניסטרטיבי שוטף.

גזבר העמותה, תפקיד רב חשיבות הנעשה גם הוא בהתנדבות, מבצע את התכנון והמעקב התקציבי, מסייע לכל אחראי פעילויות לתכנן את תקציב הפעילות, ומנהל את הפעילות הכספית מול המערכת הבנקאית. כמעט כל הפעילות המנהלתית והרישום הפיננסי מתבצעים כיום באמצעות האינטרנט במערכות ממוחשבות, ומתקיים תהליך קפדני של רישום התקבולים וההוצאות. משרדה הדינמי והתומך של רוזה רייך, מעניק לנו שירות מצויין בהנהלת וראיית חשבון, וממשיך ללוות ולבקר את כל הפעילות החשבונאית של העמותה.

במועד זה אנו נפרדים מרוני גילת, לו אנו מודים על שירות מסור ומקצועי, ומאחלים בהצלחה למיכל נימני אשר מחליפה אותו.

 

לחצו על הקישורים לעיון בדוחות הבאים: 

דוח הכספי לשנת 2021.

דוח ועדת ביקורת 2021.

 

אנו שמחים להסתכל לאחור על שנה ברוכת פעילות וממשיכים קדימה, עם פעילויות ישנות וחדשות.

 

ועד העמותה

אביחי אבידור (יו"ר), טל אלון, רוני בן אריה, רחלי נועם, יעל סגל, אלה סטולפר, דור רויטמן, יפי שפירר.

 

חברי ועד נלווים

רוני גילת - גזבר

 

ועדת ביקורת

עמית כהן