יצירת קשר

שרון בורנשטין, מנהלת אדמיניסטרטיבית
עמותה ישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי (ע.ר.)

[email protected]

טל. 054-5248685
רחוב חיים הרצוג 15, דירה 79, ראש העין 4813904