קול קורא להגשת תקצירים

הכנס יתקיים בסמינר הקיבוצים בתל אביב, בין התאריכים 20-22 בפברואר 2023. ההרשמה תפתח בקרוב...

 

הגשת התקצירים הסתיימה.

לשמחתנו הוגשו כ-80 תקצירים להרצאות וסדנאות לכנס המדעי. תודה לכל המגישים. בשבועות הקרובים התקצירים יעברו סקירה, כך שעד סוף אוקטובר תתקבלנה החלטות ותמסרנה הודעות למגישים.ות.

 

המשימה המרכזית של הכנס המדעי היא לפתוח מרחב לחשיבה, חקירה ושיח בקהילת מנחי/ות הקבוצות בישראל בתחומים שבין התיאוריה לפרקטיקה.

קבוצות באי - נחת על שום מה?
המאה ה-21 פרצה לחיינו באופטימיות ובהבטחות על חדשנות, יצירתיות וכישורים ייחודים לעתיד לבוא. ואז, שני עשורים מאוחר יותר חוותה האנושות את מגפת הקורונה ומצאנו עצמנו סגורים בתוך מרחבים מבודדים, מנותקים מקבוצות מוכרות ובחיפוש אחר מבנים חדשים לאחיזה. המגפה יצרה כאוס, תקפה חיבורים בין מדינות, משפחות ואנשים, ודחפה אותנו לחיפוש אחר אפשרויות חדשות ובלתי מוכרות להתנהלות אישית וקבוצתית. המלחמות וגלי האלימות בתקופה זו הוסיפו מימדים נוספים של עומס, בדידות והסתגרות כל אחד בביתו, כל אחת בקהילתה. נדמה כי אבדה הודאות, משהו עמוק נסדק בתחושת הביטחון של רבים והתערערה הסולידריות: מה שהיה לא יהיה עוד.

במסה "תרבות בלא נחת" אשר כתב פרויד ב-1930 הוא טוען כי קיים מתח מובנה בין האדם לבין התרבות. לדבריו, האדם נתבע לוותר על המשאלה לספק את מלוא מאווייו על מנת להיות בן-תרבות. כך, התרבות היא אחד ממקורות הסבל של בני האדם ולעומת פגעי הטבע, זה אינו הכרחי וניתן לשינוי. ארגון של סדר חברתי קבוצתי חדש עשוי להיטיב עם מצבו הקיומי של האדם.
רעיונות היסוד של פרויד, יחד עם האתגרים שהתקופה הזו מזמנת, הם חומרי היסוד של הכנס המדעי ה – 9 של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי.

מוזמנות ומוזמנים להגיש לכנס תקצירים שינועו בין תיאוריה לפרקטיקה ויספרו על חיבורים חדשים ושינויים מעוררי עניין והשראה בתחומי החינוך, הטיפול, האקטיביזם והעבודה בארגונים אשר קידמתן או יצרתם בשנים האחרונות. נשמח לשמוע על התנועה בין נחת לאי נחת, להכיר מבנים חדשניים אשר נוצרו במהלך ובעקבות הקורונה ומחשבות חדשות שנולדו מתוך הכאוס, ולהבין יחד איך ניתן ליצור ולחשוב תחת התקפה מבחוץ ומבפנים.

הצעות לכיוונים אפשריים לתקצירים:
קבוצות תחת/ בעת התקפה, משבר ומצבי קיצון.
עבודת זהות ועיצוב זהות (בתחומים של קבלת השונה, מגוון, מגדר, רב תרבותיות, בעלי/ות מוגבלות).
קבוצה כמרחב מחולל שינוי אישי וחברתי.
שייכות, מעורבות והשפעה על תהליכי גדילה והתפתחות.
גוף בקבוצה, קבוצה וגוף.
יצירה, נטישה, הצטרפות - במצבי אי נחת בקבוצה.
הקבוצה כמרחב אתי שבו משתקפים תהליכים חברתיים ופוליטיים.
דיונים עיוניים בתיאוריות של קבוצות.
שפות נפגשות ומתנגשות בקבוצה.

ניתן להגיש שלושה סוגים של תקצירים:
1. הצעה להרצאה תיאורטית/ מחקרית, או הצעה להצגת מקרה מתחום הטיפול/ההנחיה. ההצעה תכלול כותרת ורציונל, תוך פירוט הרקע התיאורטי, הזיקה לנושא הכנס, והדגשת הערך לקהילה המקצועית. משך ההרצאה 20 דקות.
2. הצעה לסדנה המחדשת/ מלמדת/ מדגימה אופני עבודה הקשורים לנושאי הכנס. ההצעה תכלול כותרת לסדנה, פירוט הסטינג והשיטה בה תועבר. משך הסדנה שעתיים.
3. הצעה לפוסטר המתאר תהליך מחקרי אמפירי או הצגת מקרה מתחום ההנחיה והטיפול הקבוצתי. ההצעה תכלול כותרת ורציונל, תקציר של המחקר/ מקרה שיוצג בפוסטר, פירוט הרקע התיאורטי, הזיקה לנושא הכנס והדגשת הערך לקהילה המקצועית. הפוסטר יוצג ברחבת הפוסטרים של הכנס.

ההצעות יכללו עד 300 מילים בפונט David 12 , רווח 1.5, ויוגשו ללא שם המציג/ה/ים. בטופס הרישום יצורפו בנפרד שמות המציגים ותיאור קצר של הרקע המקצועי שלהם/ן. על התקצירים להיות מוגשים עד ה-15/09/22.

התקצירים ייבחנו באופן אנונימי על ידי צוות הסוקרים והסוקרות של הכנס וחברות הועדה המדעית.
לצערנו, לא כל התקצירים יוכלו להיכלל בכנס. ייבחרו התקצירים אשר יימצאו מתאימים ביותר.

נודה להפצת הקול הקורא בארגונים וברשימות תפוצה אליהם אתם מחוברים

מחכים/ות בסקרנות,
דר' חגית שחר-פרירא – מנהלת הכנס.
דר' רועית דהן, דר' אריאלה בארי בן ישי – ועדה מדעית.
שימי תלמי וסמדר אשוח - צוות קדם כנס.
אורי מזור - מנהל תפעול והפקה.
אביחי אבידור - יו"ר העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי.
שרון בורנשטין - מנהלת אדמיניסטרטיבית.
וצוות הסוקרים והסוקרות של הכנס המדעי.