חזון העמותה

העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי הינה ארגון גג של מנחי קבוצות, אנשי מקצוע מקהילות וזרמים שונים, העוסקים/ות בהנחיה, יעוץ וטיפול קבוצתי.

העמותה פועלת למען קידום התחום, האחריות והאתיקה המקצועיים תוך שיתוף פעולה עם ארגונים בארץ ובעולם.

העמותה מכוונת לביסוס מעמדם הפרופסיונאלי והאקדמי של מנחי קבוצות באמצעות קיום מפגשים וכנסים מקצועיים, הקניית מרחב להתפתחות אישית, למידה מעמיתים, והמשגת ההתנסות באמצעות פרסום מאמרים בכתב העת "מקבץ".

ברוח העשייה הקבוצתית, העמותה שואפת לחיבור ולמידה של זוויות ראייה שונות ומזמינה מנחים מדיסציפלינות שונות ומקבוצות מגוונות בחברה הישראלית לקחת חלק פעיל ולהשתתף בפעילויות העמותה לביסוס והעמקה של בית מקצועי וקהילתי.

 

 

 

 למידע על הצטרפות לעמותה - לחצו כאן