מקבץ: הנחיות לטבלאות ותמונות

להלן הנחיות להכנסת חומר גראפי (תמונות וטבלאות) למאמר בכתב העת 'מקבץ'.

 

כללי

  1. יש להכניס את החומר הגראפי במקום המיועד לו בטקסט, תוך לקיחה בחשבון שמאילוצי עימוד, המערכת עשוי להעביר אותו למקום אחר.
  2. המערכת שומרת לעצמה את הזכות להתאים חומר גראפי, לצורך שיפור הנראות.
  3. קחו  בחשבון שחומר גראפי צבעוני יופיע כצבעוני בגרסה הדיגיטלית, אך בגרסה המודפסת יופיע בשחור לבן.

 

זכויות יוצרים

  1. מבקשים לוודא שיש לכם את זכויות היוצרים של כל החומר הגראפי או שהוא הוגדר כחופשי לשימוש במרחב הציבורי.
  2. שימו לב, עלולים להיווצר קשיים בהקשר זה, בין היתר אם בחומר הגראפי מופיעים בני אדם או בניינים ציבוריים מזוהים או חומר מוזיאוני, או שהוא נלקח מהאינטרנט או ממאמר או מספר של אדם אחר.

 

 תמונה

  1. יש להשתמש בתמונות באיכות הגבוה ביותר.
  2. יש לכתוב מתחת לכל תמונה: איור [מספר איור]: [כותרת איור].
  3. בתוך הטקסט צריכה להיות התייחסות לתמונה, לרבות הפניה, בסגנון (ראו איור 1).

 

טבלה

  1. יש להכין טבלאות בתכנת וורד או אקסל (ולא כתמונה).
  2. יש לכתוב מעל לטבלה 'לוח 1' ובשורה הבאה את שם הלוח.
  3. בתוך הטקסט צריכה להיות התייחסות לטבלה, לרבות הפניה, בסגנון (ראה לוח 1).