פעילים

העמותה להנחיה וטיפול קבוצתי בישראל מנוהלת על ידי חברי ועד מנהל.

הועד נבחר במסגרת בחירות שהתקיימו בדצמבר 2021 והוא יכהן שלוש שנים.

חברי/ות הועד פועלים בהתנדבות מלאה על פי חזון העמותה.

בנוסף לחברי הועד המנהל פועלות במסגרת העמותה ועדת ביקורת, ועדת אתיקה, ועדת מלגות וצוותי פעולה כגון מערכת אתר, עורך מקבץ וצוות סוקרים.

מנהלת אדמיניסטרטיבית עובדת בתשלום.

 

חברי/ות הועד

אביחי אבידור - יו"ר
אלה סטולפר
דור רויטמן
טל אלון
יעל סגל
יפי שפירר
רחלי נועם

חברי ועדת ביקורת

דודי נתן
עמית כהן

גזברית העמותה

מיכל נמני

מנהלת אדמיניסטרטיבית

שרון בורנשטין

   

מערכת מקבץ

עורכים ראשיים: ד"ר דניאל ווייסהוט וטל אלון
מערכת: ד"ר ניר ויטנברג, יוסי פולק ועידית שני אדום

ועדת חברות ואתיקה

רחלי נועם - אתיקה

 

ועדת מלגות

אהוד דנקר
חגי יואל
שרית שי

צוות קשרי קהילה ושיווק