פעילים

העמותה להנחיה וטיפול קבוצתי בישראל מנוהלת על ידי חברי ועד מנהל.

הועד נבחר במסגרת בחירות שהתקיימו בדצמבר 2017 והוא יכהן שלוש שנים.

חברי/ות הועד פועלים בהתנדבות מלאה על פי חזון העמותה.

בנוסף לחברי הועד המנהל פועלות במסגרת העמותה ועדת ביקורת, ועדת אתיקה, ועדת מלגות וצוותי פעולה כגון מערכת אתר, עורך מקבץ וצוות סוקרים.

מזכירת העמותה עובדת בתשלום.

 

חברי/ות הועד

טל אלון - יו"ר
דודי נתן
יעל סגל
רוני בן אריה
אביחי אבידור
רחלי נועם

חברי ועדת ביקורת

ד"ר ברוס אופנהיימר
עמית כהן

גזבר העמותה

רוני גילת

מנהלת אדמיניסטרטיבית

ניבי רם

   

מערכת מקבץ

עורכים ראשיים: ד"ר דניאל ווייסהוט וטל אלון
מערכת: אלה סטולפר ועידית שני אדום

ועדת חברות ואתיקה

דודי נתן - חברות
רחלי נועם - אתיקה

 

ועדת מלגות

אהוד דנקר 

צוות קשרי קהילה ושיווק

רוני בן אריה
יעל סגל