אמנות החוסן - חיזוק החוסן של מטפלים העובדים עם משפחות בסיכון באמצעות עבודה קבוצתית משולבת אמנויות בגישה נרטיבית-דינמית

מאמר זה מציג בסיס תיאורטי לשילוב בין הפרספקטיבות הפסיכו-דינמיות לבין ההבניה החברתית בעבודה קבוצתית שמטרתה חיזוק חוסן. על בסיס הידע התיאורטי הוקמה קבוצה של נשות מקצוע המתמודדות עם עומס ולחץ רגשי כתוצאה מעבודתן עם ילדים ומשפחות בסיכון. מטרת הקבוצה היתה להגביר ולחזק את החוסן האישי והצוותי שלהן.
תיאור והערכה של יישום המודל נעשו באמצעות ניתוח מקרה. הממצאים מראים כי השתתפות בקבוצה דינמית המשלבת אמנויות ותפיסה נרטיבית, יש בה כדי לסייע למשתתפות ולקבוצה לזהות את הפגיעות הקשורה בעייפות החמלה ובשחיקה רגשית, ובמקביל לזהות את מקורות הכוח והמסוגלות שלהן בתהליך שהוביל לחיזוק החוסן והעצמתו. על בסיס הממצאים פותח מודל קבוצתי לפיתוח חוסן שניתן ליישום עם אנשי מקצוע המטפלים בילדים ומשפחות בסיכון.

מאמר זה מתבסס על מאמר קודם:
Mosek, A. & Ben-Dori Gilboa, R. (2016). Integrating art in psychodynamic-narrative group work to promote the resilience of caring professionals. The Arts in Psychotherapy, 51, 1–9.

.

מילות מפתח: טיפול קבוצתי, פרספקטיבת ההבניה החברתית, עבודה קבוצתית נרטיבית, שילוב אמנויות בעבודה קבוצתית, עייפות החמלה, חוסן, משפחות בסיכון, ילדים בסיכון

 

רקפת בן דורי גלבוע היא מנחת קבוצות בשילוב אמנויות, מפתחת ומנחה בתכניות לילדים, נוער ומשפחות בסיכון.

ד"ר עתליה מוסק היא מרצה בכירה וראש החוג לעבודה סוציאלית לשעבר במכללה האקדמית תל חי.