"את פתח לו" - הנחיית קבוצות גברים דתיים במסגרת הכשרתם כמטפלים

במהלך מספר שנים התקיימו סדנאות בגישה שהיא אדפטציה למודל יחסי-קבוצות (מודל טוויסטוק) לארבע קבוצות של גברים דתיים במסגרת לימודי הכשרה טיפולית במכללה דתית. המשימה העיקרית של הסדנאות היתה לימוד התנסותי של תהליכים קבוצתיים מתוך דגש על בחינת זהותם של המשתתפים כסמכות מקצועית טיפולית.
המשתתפים, בטווח גילים רחב, הגיעו לתכנית לימודים זו כתכנית הסבה מקצועית, אחרי שכבר עבדו במקצועות ובתחומים שונים. תחום הטיפול, ובמיוחד הבוננות אל חלקיו הלא-מודעים של העולם הפנימי, היה בעבורם ארץ לא נודעת, כמעט אסורה.
מעבר לתהליכים אוניברסליים המוכרים מן הלימוד הפסיכואנליטי של תהליכים קבוצתיים, אשר התרחשו בקבוצות אלה כבכל קבוצה, העניין המיוחד סבב סביב גיבוש הזהות כסמכות מקצועית בתחום הטיפולי – מקצוע חדש יחסית במגזר הדתי הכרוך בקונפליקטים ביחס לדת. הנושאים הייחודיים שהתעוררו בקבוצות אלה היו הקושי להיות בעמדה של הקשבה והכלה, בניגוד לנטייה לחפש תשובות (מדרבנן) ולחזק; הקושי להתמודד עם יצריות; והקושי המפתיע לקבל סמכות, אם סמכות חיצונית ואם את סמכותם הפנימית – שלושה תחומים, שתובנה לגביהם ויכולת מפותחת להתמודד איתם הן תנאי בל-יעבור לעיסוק בטיפול ובייעוץ לקבוצות.
חרף המעצורים וההתנגדות שהתעוררו בתחילת התהליך, והיו קשים מן המקובל בתחום בשל זרותו לחברה הדתית, בעבודת הקבוצות ניכרה התפתחות משמעותית, המלמדת על חשיבות השימוש בכלי זה בהכשרה למקצועות טיפוליים. היכולת הגוברת של המשתתפים, חסידים וחרדים ברובם, להתייחס לתכנים פנימיים בלתי מודעים, וכושרם להתמודד עם סמכותם וגבריותם בתהליך הקבוצתי, היו מרשימים והצביעו על פתח אפשרי להשתלבותם של גברים אלו במקצוע הטיפולי, ויותר מזה –בקהילה הישראלית הרחבה.

 

מילות מפתח: לא-מודע; סמכות; גבולות; יצריות; גבריות; ייעוץ לקבוצות

 

שמואל ברנשטיין הוא פסיכולוג קליני - מדריך בפסיכותרפיה ובפסיכודיאגנוסטיקה, פסיכואנליטיקן בחברה הישראלית לפסיכולוגיה אנליטית (יונג) ובחברה הבינלאומית לפסיכולוגיה אנליטית IAAP, לשעבר מנהל היחידה למתבגרים במכון סאמיט בירושלים.