דו-קיום - השתקפות שני אחים מטאפוריים בקבוצה דינמית

המאמר בוחן את היחסים הקבוצתיים והבין-קבוצתיים בהקשר הישראלי-פלסטיני בישראל דרך משקפיים של יחסי אחאות. הוא מנתח את הדינמיקה התוך-קבוצתית והבין-קבוצתית המתרחשת דרך פריזמה חד-כיוונית, ופורש ריבוי של זהויות והשתקפויות ביחסים אלו. במאמר מתוארות שתי קבוצות המתקיימות במקביל: קבוצה דינמית וקבוצת תצפית, המתחלפות ביניהן לאחר עשרה מפגשים. החילופים מאפשרים למשתתפים לשחזר תופעות ראשוניות מחיי האחאות, כמו ההריון והלידה של ילד שני, יחסים בין אחים, והמרחב המשחקי שלהם. כמו כן, העובדה שמחצית ממשתתפות הקבוצה יהודיות ומחציתן ערביות, מאפשרת לבחון גם את הרובד התרבותי, באמצעות מושגים כמו "ילד מועדף", "ילד דחוי", תחרות, הדרה ודיאלוג. מילות מפתח: השתקפות, ריבוי זהויות, תהליכים מקבילים, יחסים בין ישראלים לפלסטינים, אחים מטאפוריים.

אלה סטולפר, M.A, היא מדריכה ועובדת סוציאלית העוסקת בפסיכותרפיה אישית וקבוצתית. בעלת פרקטיקה פרטית. חברת סגל בתכנית להנחיית קבוצות באוניברסיטת תל אביב ובמכללה האקדמית לחברה ואמנויות בנתניה. מרכזת תכנית להנחיית קבוצות בבית הספר המרכזי לעובדים בשירותים החברתיים, ומתמחה במכון לאנליזה קבוצתית. [email protected]

אפרת ציגנלאוב היא פסיכולוגית ארגונית מומחית ומנחת קבוצות. מלמדת הנחיית קבוצות במכללת נתניה לחברה ואמנויות, בבית הספר לעבודה סוציאלית של אוניברסיטת חיפה (שלוחת בני ברק) ובתכנית הדו-שנתית להנחיית קבוצות של אוניברסיטת תל אביב. יועצת ומנחת קבוצות בארגונים ציבוריים ועסקיים. [email protected]