הכרת הנרטיב הקולקטיבי של ה"אחר" בקבוצות דיאלוג

מאמר זה מציג מודל עבודה של דיאלוג בין קבוצות בקונפליקט, המבוסס על שילוב בין "גישת המגע" הקלאסית לפתרון קונפליקטים וגישה חדשה המבוססת על הכרת הנרטיב הקולקטיבי של ה"אחר". מודל עבודה זה משלב הרצאות, קריאת חומרים וסיורים לימודיים, ומפגשי עיבוד קבוצתיים של משתתפים המגיעים משתי קבוצות הנתונות בקונפליקט.
המחקר בוחן קבוצת דיאלוג של סטודנטיות יהודיות וערביות שעבדה במודל זה במסגרת קורס סמסטריאלי בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הוא נערך באסטרטגיה של חקר מקרה, במתודולוגיה איכותנית שכוללת תצפיות, ראיונות חצי מובנים, וניתוח רפלקסיות של סטודנטיות. בראיונות נעשה שימוש גם באמצעי ויזואלי מעולם המחקר מבוסס האמנות. המחקר בוחן את מודל העבודה הנוכחי דרך ארבע קטגוריות המהוות מגבלות מרכזיות של קבוצות הדיאלוג הקיימות ברוח גישת ה"מגע": עומק השיח, סוגיית העימות, סוגיית ההכללה, וצרכים שונים של קבוצת המיעוט וקבוצת הרוב. ממצאי המחקר מראים כי מודל העבודה הנוכחי מספק מענה יעיל לסוגיות הללו, ומהווה פלטפורמה לדיאלוג עמוק ומשמעותי בין קבוצות הנתונות בקונפליקט. בד בבד, חושף המחקר חוסר איזון בין קבוצת הרוב היהודית לקבוצת המיעוט הערבית בשימוש במרחב הקבוצתי, אשר מצא את ביטויו, בין היתר, בקבוצת דיאלוג חד-לאומית ערבית בלתי פורמלית שהתארגנה לאחר מפגשי הקבוצה הפורמלים.

 

גרסה של מאמר זה מתפרסמת במקביל בשפה האנגלית ב-
Zigenlaub, E. (in press). Acknowledging the collective narrative of the "other" in dialogue groups: The case of Israeli Jews and Arabs. Group, 43(2).

 

מילות מפתח: קבוצת דיאלוג, קבוצות בקונפליקט, הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, גישת המגע, נרטיבים קולקטיביים

 

ד"ר אפרת ציגנלאוב היא פסיכולוגית חברתית-ארגונית מומחית ומנחת קבוצות. חברת סגל במכללת נתניה לחברה ואמנויות, בבית הספר לעבודה סוציאלית של אוניברסיטת חיפה (שלוחת בני ברק) ובתכנית הדו-שנתית להנחיית קבוצות של אוניברסיטת תל אביב. יועצת ומנחת קבוצות בארגונים ציבוריים ועסקיים וכן קנדידטית במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית.