הנחיית הורים בקבוצות הדרכה - יישום עקרונות השיח הדמוקרטי-דליברטיבי

קבוצות הדרכה להורים הן קבוצות למידה המציעות להורים הנחיה ותמיכה בסוגיות מתחומי החינוך וגידול הילדים. קבוצות ההדרכה הפועלות לפי גישת אדלר הן הקבוצות הנפוצות ביותר בתחום הדרכת ההורים בישראל. המטרה המרכזית של קבוצת אלו היא להנחיל להורים פרקטיקות דמוקרטיות על פי הגישה ההומניסטית של אדלר. כחלק מתהליך הלמידה, מנסים מנחי הקבוצה להדגים להורים כיצד לנהל שיח דמוקרטי-דליברטיבי במשפחה.
המחקר כולל ניתוח משולב, כמותני ואיכותני. שיטת המחקר כללה תצפית משתתפת שבה נכחה החוקרת בעבודה של קבוצת הורים אדלריאנית במטרה לאסוף נתונים רבים ומגוונים על האופן שבו מיושמים עקרונות השיח הדמוקרטי-דליברטיבי, המבוסס על דיון וקבלת החלטות בקבוצה בצורה פתוחה ושוויונית. ממצאי המחקר מראים כי עקרונות רבים של השיח הדליברטיבי יושמו באופן חלקי בלבד, וכי קיים פער ברור בין המטרה המוצהרת לקיים שיח כזה ובין יישומה. הממצאים מצביעים על האתגרים הקיימים בהכשרת מנחי הקבוצות, ועל הצורך להכשיר המנחים כך שעקרונות השיח הדליברטיבי יתקיימו בקבוצות ההדרכה האדלריאניות.

 

מילות מפתח: קבוצות הדרכה להורים, שיטת אדלר, דליברציה, דיון חופשי, שיח דמוקרטי.

פרופ' סמדר בן אשר היא פסיכולוגית חינוכית מומחית, מרצה בכירה במכללת קיי, וחברת סגל במרכז מנדל בנגב, מרצה מן החוץ באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

ד"ר שלומית אורין מרצה במכללת אורנים ובמדרשה למקצועות ההנחיה של מכון אדלר.