חשיפה עצמית של ההעברה הנגדית השלילית של המנחה בקבוצה האנליטית

המאמר מציג את התרומה החיובית של החשיפה העצמית של ההעברה הנגדית של המנחה. הוא מראה כי חשיפה זו יכולה לעזור לקבוצה האנליטית לעבד מצבים של הזדהות השלכתית. הוא דן ביתרונות שיש במצבים אלו לחשיפה העצמית של ההעברה הנגדית על פני הצעת פירוש. המאמר דן גם בהבדלים בין חשיפה ספונטנית וחשיפה מחושבת, בעיתוי הרצוי לחשיפה, וביתרונה שיש לחשיפה עצמית של העברה נגדית שלילית. הרעיונות מודגמים באמצעות תיאורי מקרה מקבוצות אנליטיות.

מילות מפתח: חשיפה עצמית של המנחה, חשיפה עצמית של העברה נגדית, הזדהות השלכתית, אנליזה קבוצתית, תפקיד המנחה

גרסה קודמת של מאמר זה: Warhaftig-Aran, L. (2016). The conductor’s self-disclosure of negative countertransference in group analytic psychotherapy. Group Analysis, 49(4), 385-397.

 

ליאת ורהפטיג ארן היא פסיכולוגית קלינית ואנליטיקאית קבוצתית, חברת המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית ועמיתה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. עוסקת בטיפול פרטני וזוגי בקליניקה פרטית ברעננה, שבה היא גם מנחה קבוצה אנליטית. עוסקת בהוראת טיפול קבוצתי בבית הספר המרכזי לעובדים סוציאליים, במכון "כיוונים" לפסיכודרמה אנליטית, ובקליניקת המתמחים באוניברסיטת בר-אילן. מדריכה קבוצות מנחים בארגונים שונים, ביניהם ביטוח לאומי.