"טָארֶט-טָארֶט" - סיפור סיפורים ככלי התערבות בקבוצה למהגרים מאתיופיה שהם נשאי נגיף ה-HIV

ההתמודדות, במקביל, עם ההשלכות של נשאות נגיף ה-HIV ועם אתגרי ההגירה ממדינות אפריקה, מציבה בפני המהגרים מאתיופיה לישראל משימות קשות ביותר. הקושי נובע גם מן ההבדלים התרבותיים הרבים בין שתי החברות ומחוויות של ניכור ואיום מצד הממסד. פער זה מקשה על הנשאים לבטא את צרכיהם הרגשיים הנובעים מהנשאות, ומסבך לא אחת גם את עבודתם של אנשי המקצוע המנסים לסייע. אחד המשאבים התרבותיים המאפיינים את החברה האתיופית הוא העיסוק המסורתי בסיפור סיפורים (טארט-טארט), הידוע ואהוב על מרביתם. תהליכים אלה משמשים גם כ"מורי דרך" בתהליכי ההתמודדות עם אתגרי החיים השונים, במיוחד על רקע העובדה שבחברה זו ביטוי ישיר של רגשות וקונפליקטים פנימיים הוא בחזקת טאבו. המאמר מנתח את השימוש בסיפורי עם שנעשה במסגרת קבוצה טיפולית לנשאי נגיף ה-HIV שהיגרו לישראל מאתיופיה – מכוח חוק השבות (יהודים) או כפליטים (נוצרים או מוסלמים). הוא מראה כיצד יכול המנהג להניב ביטוי מעמיק של עולמם הפנימי של הנשאים ושל הסוגיות המעסיקות אותם בגין הנשאות, ובוחן את מנגנוני ההתמודדות היעילים עם הנשאות המופיעים גם בסיפורים שסופרו. לבסוף הוא מציע דרך להשתמש בטכניקה זו כזרז ליצירת ביטחון ואינטימיות, וכאמצעי להעמקת הקשר בין המשתתפים, ובינם ובין המנחים.

 מילות מפתח: סיפורי עם, קבוצה טיפולית, נגיף ה-HIV, מהגרים, אתיופיה

 

ד"ר מרים לוינגר, PhD, היא עובדת סוציאלית, מדריכה ומנחת קבוצות. מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר, ובבית הספר המרכזי לעובדים בשירותים החברתיים. עוסקת בהנחיה, בהכשרה ובהדרכה של פסיכותרפיה פרטנית וקבוצתית.

שחר מיכאל, MSW, הוא עובד סוציאלי, מרכז נושא האיידס ועובד במרפאה הזיהומית במרכז הרפואי ע"ש "שיבא" בתל השומר. עבודת התיזה שלו עסקה בקשר בין הומופוביה מופנמת להתנהגות מינית סיכונית בקרב נשאי HIV.

שי שוורץ, הוא מטפל קבוצתי ויחידני שמקורו מתאטרון מקצועי ואומנות הסיפור. למד והתמחה בהנחיית קבוצות, תרפיה בדרמה וסיפור, פסיכודרמה, גשטלט, ותרפיה מכוונת התמקדות. משלב את התרפיות השונות אל תוך טיפול קבוצתי ויחידני, ובהנחיית דיאלוג בין זהויות. משנת 1998 עבד, בין היתר, בטיפול קבוצתי עם נשאי איידס אתיופים במסגרת משרד הבריאות – בבתי החולים קפלן ותל השומר. משנת 1997 עובד עם פליטים צעירים בלונדון ב-Medical Foundation For The Care Of Victims Of Torture, ומ-2008 עובד ב-Baobab Center for Young Survivors in Exile. מלמד דרמה, סיפור ותאטרון בובות ככלים בטיפול, חינוך ודיאלוג - בארץ ובעולם.