טיפול קבוצתי בשילוב מסעות אתגריים בשטח - השפעת השינוי בסֶטינג על מערך היחסים הטיפוליים ענבל מרחב

משרד הרווחה והשירותים החברתיים החל להפעיל בשנת 2009, במסגרת שירות המבחן למבוגרים, תכנית טיפול ושיקום המשלבת פעילות שטח. אחת השאלות המרכזיות שעולות בהקשר של טיפול קבוצתי המשלב יציאה למסעות אתגריים בשטח, הינה האם השינויים בסטינג (setting) הטיפולי הקבוע של הקבוצה משרתים את הטיפול, או שמא הם פורצים את גבולות היחסים הטיפוליים ופוגעים בתהליך הטיפולי. המאמר מנסה לענות על שאלה זו באמצעות התבוננות בתהליך הטיפולי הקבוצתי מנקודת המבט של הגישה ההתייחסותית, העשויה לספק הסברים מחודשים לסוגיות הקשורות לסטינג הטיפולי בשטח, ולמערך היחסים הטיפוליים הייחודי שהוא יוצר. תחילה מתאר המאמר קבוצה טיפולית לצעירים עוברי חוק בשירות המבחן למבוגרים, המשלבת טיפול קבוצתי בחדר הטיפולים יציאה למסעות אתגריים בשטח. בהמשך הוא סוקר בקצרה את התפתחות הגישה ההתייחסותית בפסיכואנליזה. לבסוף הוא מציע מהלך של אינטגרציה בין העקרונות המרכזיים של הגישה לבין סוגיות ייחודיות הקשורות לשינויים בסטינג הטיפולי בעקבות יציאה של קבוצה לפעילויות שטח, לרבות בנייה ואחזקה משותפת של הסטינג הטיפולי בשטח, תהליכי השפעה הדדית, וחשיפה אישית מוגברת של המנחה והמשתתפים. להמחשה משולבות דוגמאות קליניות מן הקבוצה המתוארת.

תודה לחנה אלירז (מדריכה ומנהלת נפה בשירות המבחן למבוגרים) על ההארות וההערות הבונות בתהליך כתיבת המאמר.

ענבל מרחב, M.S.W, היא מנחת קבוצות וקצינת מבחן למבוגרים.