יצירתך לי מבט וחלון וראי

מאמר זה עוסק בשילובן של שתי גישות, הטיפול באמנות והאנליזה הקבוצתית, וסוקר היבטים שונים של תופעת ההדהוד. פוקס תיאר את תופעת ההדהוד כתקשורת שבמסגרתה הודעות לא נמסרות ולא מתקבלות, בתהליך בין־אישי נטול סיבתיות המתרחש במטריקס, שהוא הרמה הבסיסית של המצע הנפשי של התקשורת. בעזרת תיאורי מקרה קצרים מדגים המאמר עקרונות בסיסיים של שתי הגישות - של הטיפול באמנות ושל האנליזה הקבוצתית - המיושמים בפועל בתהליך הקבוצתי. המאמר מראה כיצד שילוב של שתי הגישות הטיפוליות מאפשר למשתתפי הקבוצה ליצור קשר בין עולמם הפנימי והעולם של שאר המשתתפים, וכיצד פותח קשר זה את הדרך לאינטגרציה רגשית של הקבוצה כשלם. את התרומה של שתי הגישות זו לזו מדגים המאמר באמצעות במושגים בסיסים כמו מטריקס, שיקוף, הדהוד, הקבוצה כשלם, השלכה ואובייקטים פנימיים.

גרסה קודמת של מאמר זה הופיע קודם ב- Schwartz, T. (2015). Your artwork is a glance, a window, a mirror: Resonance in group therapy. Eastern Group Psychotherapy Society, 39(4), 319-330.

מילות מפתח: מטריקס, הדהוד, שיקוף, טיפול באמנות, טיפול קבוצתי, הקבוצה כשלם

ד"ר טל שוורץ היא מרצה באוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת חיפה, דוקטור לפסיכולוגיה, מטפלת באמנות, מטפלת משפחתית וזוגית ומנחת קבוצות המעורבת בפרויקטים ארציים ובינלאומיים שונים; עובדת עם מגוון רחב של אוכלוסיות טיפוליות, מדריכה ובעלת קליניקה פרטית.