"לא מעוקצך"- תוקפנות ומגע רגשי בתהליך קבוצתי

המאמר מתאר התמודדות עם סוגיות העולות בעבודה קבוצתית וקשורות בתוקפנות ובהבעת רגשות שליליים. ההתמודדות עם גירוי שמקורו מחוץ לקבוצה, החודר לקבוצה באופן לא מתוכנן, מתוארת במאמר תוך התייחסות לתפקיד שהיא ממלאת כשהיא מאפשרת לפגוש בקבוצה רגשות שליליים ולתת להם ביטוי. התערבות המנחה מתוארת תוך התייחסות להיבטים התייחסותיים ואינטר-סובייקטיביים. האסטרטגיה שנבחרה על מנת לשמור על כללים אתיים היא לתאר קבוצה שאינה אמיתית, אלא מורכבת ממספר קבוצות שונות, אף כי האירועים המתוארים במאמר קרו באמת, וההשלכות הקליניות והתיאורטיות הנובעות מהם חורגות מעבר לתחומה של קבוצה מסוימת אחת (לדיון נוסף בשאלת האתיקה ראו שפלר ואחרים, 2007). אני מבקשת להודות לאור שלו, אביטל רוזנברג, אפרת דנינו וענבל ארגמן על החשיבה המשותפת, העלאת הרעיונות והסיוע בכתיבת המאמר. מילות מפתח: תוקפנות בקבוצה, יחסי קבוצה-מנחה, גישה אינטרסובייקטיבית.

ד"ר רוית ראופמן היא פסיכולוגית קלינית ומטפלת קבוצתית. מרצה בכירה באוניברסיטת חיפה בחוג לספרות עברית והשוואתית. מלמדת גם בבית הספר לטיפול באמצעות אמנויות ובחוג לייעוץ והתפתחות האדם.