מגדל בבל - החלום ושברו היבטים קבוצתיים וחברתיים של בנייה והרס

מגדל בבל הוא סוג של חלום חברתי אומניפוטנטי ומגלומני שממומש ונחרב. המאמר מכיל רצף של מחשבות ורעיונות על חלומות מגלומניים ושברם, וכן על תפקידן של החמדנות, המנהיגות והיהירות בתהליך הבנייה וההרס. בכך הוא מבקש לפתוח אשנב להבנת תופעות חברתיות, קבוצתיות ואישיות של בנייה והרס – ברמת הפרט וברמת הקבוצה הקטנה והגדולה. בקבוצות שונות ניתן לחקור את הניגודים בין אומניפוטנטיות לאימפוטנטיות, בין בנייה להתפרקות, בין מיזוג להיפרדות, בין ידע לידע למראית עין, ועוד.
את סיפור מגדל בבל אפשר לקרוא כמטאפורה לתהליכים קבוצתיים, חברתיים וארגוניים. בולט כאן הרעיון של קבוצת עבודה מול קבוצת הנחות יסוד (BA), ובעיקר BA Oneness, שהרעיון שלה הוא שהיחיד אמור לבטל עצמו לטובת החברה תוך הכחשת נפרדותו וצרכיו הייחודיים, וכן שהמשתתפים משתוקקים לאחדות ואחידות מופלאים.
בסיפור מגדל בבל אפשר למצוא בסיס להבנת התפתחותה של קבוצה, כמו גם התפתחותם של יחידים. הוא יכול להעניק השראה גם להבנת המושג "רב תרבותי", משום שהוא מכיל סיפור מעניין של אחדות המתפתחת למובחנות ושונות – אותו תהליך של ספרציה ואינדיבידואציה שיש לו חשיבות רבה כל-כך להתפתחותנו כפרטים בקבוצה, הצומחים מתוך התמזגות כללית המספקת הגנה, אבל בולעת כל היבט של אינדיבידואליות.

דב הדרי הוא פסיכולוג ויועץ ארגוני, מלמד הנחיית קבוצות וחבר ועד העמותה להנחיה ולטיפול קבוצתי.