מהדרה להאדרה ובחזרה - השפעת המערך הקבוצתי על חוויית המנחה ועל תפיסתה על ידי הקבוצה - כזר מודר או כזר מואדר

המאמר דן בחוויה של המנחהָ, ובאופן שבה היא נתפסת על ידי הקבוצה - כזר מודר או כזר מואדר. הוא מראה כי האופן שבו המנחה נתפסת הוא פונקציה של המערך הקבוצתי, הכולל את ההרכב האנושי של הקבוצה מבחינת מגדר, גיל וזהות לאומית של המשתתפים,ושל ההקשר החברתי של הקבוצה כולה.

המאמר מתאר שתי סדנאות קצרות, בנות חמישה מפגשים כל אחת, שהועברו לתלמידי כיתה י' בבית ספר תיכון ערבי ביפו במשך שתי שנות לימודים עוקבות. את הסדנאות הנחו שני מנחים, וכל אחת מהן התקיימה במערך אחר. ההבניה השונה של המערכים ביטאה ניסיון להתמודד עם החוויה של המנחים, ועם האופן שבו הם נתפסו על ידי הקבוצה.

בסדנה הראשונה הוקמו שתי תת־קבוצות מקבילות, שונות בגודלן, לפי חלוקה מגדרית: את קבוצת התלמידות הנחתה מחברת המאמר, פסיכולוגית ישראלית־יהודייה, ואת קבוצת התלמידים הנחה פסיכולוג ערבי־ישראלי. מבחינת בית הספר, מטרת הסדנה היתה לחזק את התלמידות, כדי שיוכלו להימנע מנישואי בוסר, המקובלים בחברה הערבית המסורתית, על מנת לאפשר להן למצות את הפוטנציאל האישי והתעסוקתי שלהן. האופן שבו חולקו הקבוצות אפִשר לעבוד עם התלמידות על מטרת הסדנה, אך גם עורר קשיים וקונפליקטים שונים.

בעקבות הקשיים, בסדנה הבאה נערכה חלוקה אחרת, שיצרה מערך קבוצתי שונה: הפעם הוקמו שתי קבוצות מקבילות, זהות בגודלן והטרוגניות מבחינה מגדרית. המערך החדש עורר קשיים וקונפליקטים מסוג אחר, וביניהם גם היפוך בחוויות של המנחים ובאופן שבו הם נתפסו על ידי המשתתפים: הזר המודר הפך לזר מואדר, ולהפך.

מילות מפתח: הדרה, האדרה, מערך קבוצתי, חוויית מנחה הקבוצה

עדית קאופמן־סטרול היא פסיכולוגית קלינית וחינוכית מומחית, ומדריכה; עובדת
בשירות הפסיכולוגי־חינוכי של עיריית תל־אביב־יפו, מנהלת המרכז הטיפולי בכפר
הירוק, ובעלת קליניקה פרטית; בוגרת התכנית החד־שנתית להנחיית קבוצות מובנית של
המרכז להשתלמות בניהול באוניברסיטת בר־אילן.