מטריצת הניצולים- חווייתם של מנחי קבוצות טיפוליות וגדולות לניצולי שואה

המאמר מציג את חווייתם של מנחי קבוצות טיפוליות קטנות וקבוצות גדולות, העובדים עם ניצולי שואה בעמותת "עמך". מטרת המאמר היא להעשיר את הידע הקיים אודות המטריצה המייחדת את הפסיכותרפיה הקבוצתית הפסיכואנליטית לניצולי שואה באמצעות תיאור חווייתם של מנחי קבוצות אלו, והשותפות הנרקמת ביניהם ובין חברי קבוצותיהם. המאמר עומד גם על ההבדלים בין מנחי הקבוצות הטיפוליות ובין מנחי הקבוצות הגדולות בשאלת נוכחותם של מרכיבי המטריצה בקבוצות השונות.
מאמר זה מבוסס על חקר מקרים בגישה איכותנית-קונסטרוקטיביסטית. איסוף הנתונים נעשה באמצעות ראיונות עומק עם חמישה-עשר מנחים ומנחות של קבוצות טיפוליות וקבוצות גדולות בעמותת "עמך", וכן על הקלטה של מפגש חי של קבוצה גדולה, שמטרתה להוסיף תוקף למחקר. הראיונות והמפגש הקבוצתי הוקלטו, שוקלטו ונותחו באמצעות תוכנת נרלייזר לניתוח איכותני. הממצאים חולקו ליחידות משמעות, ובעקבות תהליך מתמשך של מיקוד ואינטגרציה בין הממצאים לבין הרקע התאורטי התקבלה תמונה תאורטית. תמונה זו צמחה מתוך השיח של האינפורמנטים, ואחד ממושגיה הוא "מטריצת הניצולים".
מטריצת הניצולים מורכבת משלושה חלקים: הלא מודע החברתי הישראלי, הזהות הישראלית- יהודית, והתקשורת הטרנספרסונלית. המאמר מראה כיצד, מנקודת המבט של הפסיכותרפיה האנליטית הקבוצתית ההתייחסותית, נוצרת מסגרת על-התייחסותית הנקראת מטריצת הניצולים, ושלמסגרת זו יש עבר, הווה ועתיד.

 

מילות מפתח: המטריצה הבסיסית, פסיכותרפיה פסיכואנליטית קבוצתית התייחסותית, קבוצה טיפולית, קבוצה גדולה, מטריצת הניצולים, הלא מודע החברתי, תקשורת טרנספרסונלית

 

מאמר זה מבוסס על עבודת דוקטורט שנכתבה בבית הספר המקצועי לפסיכולוגיה, קליפורניה, בהנחיית ד"ר רובי פרידמן וד"ר אשר שקדי.

 

ד"ר יוסי לובלסקי, PsyD, הוא עובד סוציאלי קליני, פסיכותרפיסט אינדיווידואלי, זוגי ומשפחתי מוסמך, ומנחה קבוצות. עבד במשך עשרים שנה בצבא הישראלי כקצין בריאות נפש וכמדריך של קציני בריאות נפש. בעשר השנים האחרונות עובד בעמותת "עמך".