מטריקס החיילים: האם החיילים חולים?

המאמר דן בשאלת האלימות בחברה, בקבוצות קטנות וגדולות, וכן בקשר שבין העצמי של הפרט ובין ההשפעה של ההמון. הדיון משתמש במושג "מטריקס החיילים", המתאר תרבות ואווירה שבהן החברה כולה מגויסת, וזהות חבריה ותפקידיהם מושפעים מרמת ה"חיילות" שלהם. מטריקס לוחמני כזה מתאפיין בהפחתה משמעותית בהשפעה של רגשות מעכבי תוקפנות, כמו בושה, אשמה ואמפתיה. הפרעות יחסים של דחייה ואובדן העצמי בקבוצה תורמים אף הם לעלייה ברמת האלימות בחברה. ההשתתפות בקבוצות גדולות המונחות בגישת האנליזה הקבוצתית מוצעת כדרך למאבק בהשתלטות של מטריקס החיילים על הנפש. מאמר זה מבוסס על הרצאה שניתנה לרגל חגיגות העשור של מכון הגרופאנליטי בברלין, ומאמר שהתפרסם בכתב העת Group Analysis (Friedman, 2015). מילות מפתח: מטריקס, לא מודע חברתי, חיילים, רגרסיה, הפרעות יחסים.

רובי פרידמן הוא פסיכולוג קליני, אנליטיקאי קבוצתי בפרקטיקה פרטית ומרצה באוניברסיטת חיפה. הוא נשיא האגודה הבינלאומית לאנליזה קבוצתית, ויו"ר לשעבר של העמותה הישראלית להנחיית קבוצות והמכון הישראלי לאנליזה קבוצתית. ערך ביחד עם פיינס ונרי את הספר חלומות בטיפול קבוצתי, ועם יעל דורון את הספר אנליזה קבוצתית בארץ זבת חלב ודבש. כותב על גישות בין אישיות לחלומות ועל הפרעות יחסים.