מנחה וקבוצה כיחסי הורה־ילד המשתנים עם השנים - מודל מטאפורי להתפתחות הקבוצה בשלבים

המאמר מציע התבוננות על שלבי התפתחות של קבוצה באמצעות מסגרת מטאפורית הנשענת על התהליך של התפתחות הפרט. המודל כולל חמישה שלבים התפתחותיים -תמימות, התפקחות, התבגרות, התמסדות והיפרדות. תהליך ההתפתחות מוצג בצורה ייחודית כמקביל להתפתחות הפרט - החל מינקות, דרך הפעוטות, ההתבגרות וההתמסדות, עד המוות. המודל מעמיק את ההבנה לגבי תפיסת הקבוצה כשלם, המתפתח בשלבים המקבילים לשלבי ההתפתחות של הפרט. הבסיס התיאורטי של המודל נשען על אינטגרציה בין תיאוריית ההתפתחות של הפרט, מושגים הלקוחים מהגישה הפסיכו־דינאמית, ושלוש הנחות יסוד הרווחות בעולם התוכן של קבוצות: הקבוצה כשלם, הקבוצה כישות המתפתחת בשלבים, ותיאוריות של יחסי אובייקט, שעורכות הקבלה בין יחסי המנחה והקבוצה ליחסים המתקיימים בין הורה וילד.

בכל שלב התפתחותי מציג המאמר את המשימה ההתפתחותית של הקבוצה, את התהליכים האישיים והקבוצתיים המתחוללים בו, ואת הדרישות מהמנחה בתפקיד ההורה המלווה את הקבוצה. השלבים מקבלים הדגמות מקבוצות מחדר ההדרכה של הכותב או מקבוצות שהנחה במסגרת טיפולית או לימודית. המודל מדגיש את החשיבות של שלב ההתבגרות כשלב מכונן בהתפתחות משימותיה של הקבוצה.

מילות מפתח: התפתחות הקבוצה, שלבים, טיפול קבוצתי, עבודה קבוצתית, תפקיד המנחה

ד"ר אלון אורן, PhD בעבודה סוציאלית, מטפל ומדריך מוסמך מטעם האגודה לטיפול משפחתי, מנחה קבוצות, ומדריך סטודנטים ומנחי קבוצות. מרצה במכללת אשקלון
ובאוניברסיטת חיפה בתחומים של טיפול פרטני זוגי ומשפחתי, הדרכה והנחיית קבוצות.