מסכת קבוצה - מבט על ההתרחשות ההלכתית כפי שהיא משתקפת בלמידה מתהליכים קבוצתיים ומפסיכודרמה

המאמר מנסה לבאר את טיבה של ההתרחשות בתורת הקבוצות בכלל, ובתחום הפסיכודרמה בפרט – להבהיר מהי התיאוריה הצומחת ממנה, ולהאיר בעזרתה היבטים מסוימים של ההתרחשות ההלכתית. ההתרחשות שאליה מכוון המאמר היא ביטויי ההלכה בחוויה האישית, הרוחנית והחברתית של מי שמקיים אותה ומתייחס אליה בחייו. המאמר מתאר כיצד משתקפת ההתרחשות ההלכתית בקבוצות שונות, ומנסה להשליך מכך בחזרה על ההתרחשות ההלכתית עצמה. הוא מבהיר, באמצעות מספר מצומצם של תיאוריות מעולם ההנחיה והפסיכודרמה, היבטים מסוימים בחייהם של ההולכים בדרכה של ההלכה. בעזרת תיאוריות אלה הוא בוחן גם באיזו דרך פוגשת ההלכה הכתובה את בני האדם באתרים הקיומיים של חייהם בעת תרגומה למעשה. מקרה המבחן שדרכו נבדקת ההתרחשות ההלכתית בהיבטיה הדינמיים השונים הוא התפילה. המאמר מדגים כיצד התיאוריות והיישומים השונים של הנחיית הקבוצות והפסיכודרמה פותחים צוהר להבנת ההתרחשות ההלכתית בשעת התפילה. ההתרחשות הדינמית מציעה מבט "מטא" על ההתרחשות ההלכתית, בשל ממד ההשתהות שבה. כללי המשחק של התהליכים הקבוצתיים דורשים התעכבות ורפלקסיה, ומאפשרים להעלות קולות ורגעים מן ההתרחשות ההלכתית אשר אינם מקבלים ביטוי בחיי היום-יום ובשיח ההלכתי הרווח.

אני מודה מעומק לבי לאבינועם רוזנק, שפרה אסולין, דניאל דה מלאך, רוני מגידוב, אליק אייזקס, אריאלה בארי בן ישי, כנרת סמואל פולק ודניאלה כתאין, אשר סייעו לי לחשוב על נושא המאמר והעירו את הערותיהם החשובות. כמו כן, ברצוני להודות גם לכל המשתתפים בקבוצות ההנחיה השונות, אשר לימדוני רבות בסוגיה שלפנינו, ובסוגיות רבות אחרות. תודתי נתונה למשתתפים השונים, על שנתנו את הסכמתם לתאר את הפסיכודרמה שעברו. כמובן שהשמות המופיעים בתיאורי המקרים בדויים, וגם פרטים מסוימים בסיפוריהם של המשתתפים טושטשו, על מנת לשמור על פרטיותם.

שרון לשם זינגר היא ראש בית הספר להכשרת מנחי קבוצות בעמותה "קולות בנגב", שבמכללה האקדמית ספיר, מנהלת שותפה ב"שיח שלום", שבמשכנות שאננים בירושלים, ומרצה בתכנית לניהול וליישוב סכסוכים באוניברסיטת בן גוריון.