מקבץ קיץ 2016

מקבץ גליון 21.1/ קיץ 2016

תוכן

 

 

האנשים מאחורי מקבץ: 

עורכת: ד"ר סמדר בן אשר

חברי המערכת:

אריאלה ברזל
דורית ברנע
חוה קדוש
ד"ר יהודית ריבקו
ד"ר ניצה רסקין
נציגת ועד העמותה: טל אלון

עורכים קודמים:

ד"ר בני ריפא

יהושע לביא

סטנלי שניידר

ד"ר גילה עופר

אנקה דיטרוי

קוראים־סוקרים:

ד"ר דיתה פישל
חוה קדוש
פרופ' ארנון אדלשטיין
ד"ר שושנה שטיינברג
ד"ר חיה קפלן
ד"ר מיכאלה מעוז
ד"ר רונית שלו
ד"ר אתי אבלין

עריכה לשונית: דפנה רוזנבליט

עטיפה: נגה פרידמן

מו"ל: העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי (ע"ר)

אתר העמותה: http://www.isragrouptherapy.org.il
דוא"ל "מקבץ": [email protected]

מקבץ לרכישה:

ניתן לרכוש גיליון זה של "מקבץ"

• מחיר גיליון 21/1: 59 ₪ (89 ₪ למוסדות, 39 ₪ לחבר עמותה/גימלאי/סטודנט) + 10 ₪ דמי משלוח.

• מחיר גיליונות קודמים: 39 ₪ בלבד.

• מחיר גיליון 21/1 וגיליון קודם נוסף: 85 ₪ (130 ₪ למוסדות, 55 ₪ לחבר עמותה/גימלאי/סטודנט) + 10 ₪ דמי משלוח.

את מאמרי כתב העת "מקבץ" משנים עברו ניתן למצוא גם באינטרנט.
באתר העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי (הגיליונות אשר פורסמו ב-2013/14).
באתר הספרייה האינטרנטית הבינלאומית JSTOR (גיליונות ישנים יותר).

מידע נוסף במזכירות העמותה: דוא"ל [email protected] טל' 054-5248685.

קריאה מהנה :)

ד"ר דניאל ווייסהוט - יו"ר העמותה ישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי
טל אלון - רכזת "מקבץ", ועד העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי

 

ערב "מקבץ בסלון"

מנחים כותבים ומשוחחים...

פרטים נוספים בקרוב!

 

 

מקבץ גליון 21.1/ קיץ 2016 

דבר המערכת

 

בגיליון קיץ 2016 חולקים איתנו מחברי המאמרים את פלא הגילוי בתוך העולם המורכב של הקבוצות. מה שקורה בו, קורה בלי הפוגה. אבל פתאום מישהו עוצר, מתבונן לעומק, תוהה ושואל. אחר כך מתחילה העבודה הגדולה של בחינת המעשה והרעיונות, וצירופם לספרות מקצועית, עד ליצירתן וגיבושן של הבנות חדשות ומפתיעות.

זוהי שנתו ה-21 של כתב העת מקבץ, שעבר לאחרונה תהליך ממושך של הכרה אקדמית באיכות המאמרים המתפרסמים בו. כיום הוא משמש במה מרכזית בעלת זהות ברורה לכותבים העוסקים בהיבטים הרבים והמגוונים של העבודה הקבוצתית, הדינמיקה המאפיינת את פעילותן של קבוצות ייחודיות, ותהליכים מונחים בטיפול קבוצתי. תהליך ההתבססות של כתב העת הביא לכך שיותר ויותר מאמרים נשלחים למערכת, על ידי חוקרים באקדמיה וגם על ידי אנשי שטח העוסקים בטיפול ובהנחיית קבוצות. בגיליון הנוכחי מתפרסמים שישה מאמרים שהסוקרים מצאו כי הם ראויים ומתאימים.

 

בגיליון הנוכחי

שני מאמרים מבקשים לבחון את התהליכים הבין־אישיים דרך תיאוריית ההתקשרות. פלג דור חיים מנתח התקשרות בטוחה והתקשרות בלתי בטוחה בקבוצה תוך התבוננות
על הקבוצה כיישות שלמה שעוברת תהליכים בעלי מאפיינים דומים לאלו שעובר הפרט. טלי ארדמן־פופר ויעל דוברוב מציגות מודל של התערבות קבוצתית על פי גישת הטיפול הדיאדי בקרב ילדים צעירים, שבו מתמקד הטיפול בעבודה עם ילדים בשלב הטרום־חביוני. המודל מאפשר לפתח הבנה ומודעות ביחס למקור ההפרעה, ובכך יוצר פתח לשינוי.
שניים מהמאמרים עוסקים בדיאלוג בין קבוצות זהות שונות. ליפז שמוע ניר בוחנת כיצד מסייע הדיאלוג בסדנאות הידברות בין דתיים וחילונים לעצב את זהות המשתתפים,
ומביא לתפיסה מורכבת יותר של הזהות, בממד האישי והקולקטיבי גם יחד. אלה סטולפר ואפרת ציגנלאוב מתבוננות על היחסים הקבוצתיים והבין־קבוצתיים בקונטקסט הישראלי־פלסטיני בישראל, באמצעות פריזמה מטאפורית של שני אחים בקבוצה דינמית. את ההשפעה של האירועים האלימים בחברה, והשתקפותם בקבוצה ואצל יחידים,
מאירים שני מאמרים: רוית ראופמן חוקרת דרכי התמודדות עם סוגיות הקשורות לתוקפנות ולהבעת רגשות שליליים בעקבות גירוי שמקורו חיצוני לקבוצה, החודר לקבוצה באופן לא מתוכנן, ובכניסתו מאפשר למשתתפים לפגוש רגשות שליליים ולבטאם בקבוצה. רובי פרידמן, עוסק במושג "מטריקס החיילים", המבטא את תחושותיהם של החברים בקבוצה המעורבת באלימות, כי הם מגויסים וזהותם "חיילית". בהקשר זה שואל המחבר שאלה נוקבת: האם החיילים חולים? את המענה לה הוא מנסה להפיק באמצעות פיתוח של רעיונות אישיים, וחיבורם לתשתית תיאורטית, פסיכולוגית וחברתית.

יציאתו לאור של ספר חדש, שמחבריו חברים ושותפים בקבוצת המנחים בארץ, היא חג לכולנו. רונית שי סוקרת את הספר טיפול קבוצתי אנליטי בארץ זבת חלב ודבש, שאותו ערכו רובי פרידמן ויעל דורון. סקירתה מאירה את העושר הטמון בספר.

ברשימת הסוקרים של גיליון זה 15 סוקרים, אנשי אקדמיה ואנשי שדה, וביניהם גם כאלה שסקרו מאמרים אשר לא התקבלו בסופו של דבר לפרסום. כל הסוקרים עשו עבודה מקצועית, שרמתה הגבוהה היא שמאפשרת לכתב העת מקבץ לשמור על אופיו הייחודי ועל רמתו.

המערכת מודה לוועד העמותה לטיפול והנחיה קבוצתית ולעומדים בראשה, ד"ר דניאל וייסהווט ורונית שי, על התמיכה הרבה בהוצאת מקבץ ועל ההכרה במקומו החשוב והמרכזי בביסוס ובצמיחה של גוף הידע בתחום הטיפול וההנחיה הקבוצתית. גם נציגת הוועד במערכת, טל אלון, היא שותפה פעילה, התומכת בהכנת הגיליון, מייעצת ועוזרת. יכולתה המקצועית והאישית לנוע בין מטרות פרקטיות לבין רעיונות ותפיסת חזון ראויה להערכה רבה. ולבסוף, עבודתה היסודית והמקצועית של העורכת הלשונית דפנה רוזנבליט, המלווה את מקבץ שנים רבות, היא המביאה את כתב העת לרמה טובה של קריאות, בשפה תקנית וזורמת.

 

הגיליון הבא של מקבץ יוקדש לפירות הכנס המדעי בנושא קבוצות וזהויות, שנערך ביולי 2015. המאמרים לגיליון זה כבר התקבלו. אנחנו מזמינים את שותפינו לאורך השנים, וכותבים חדשים, לשלוח אלינו מאמרים שכתבו. ביחד עם אלו שכבר פורסמו בעבר, הולכת ונבנית התשתית ללימוד ולהתפתחות המקצועית והאישית של מנחי קבוצות שונות בישראל.

 

בברכה,

ד"ר סמדר בן אשר
עורכת מקבץ