סייג לחוכמה שתיקה

המאמר מציג כוחות אנטי־קבוצתיים ופרו־קבוצתיים, וקורא אותם כמהלך דיאלקטי של היטמעות לעומת התבדלות בקונטקסט של חברה חרדית. כוחות אלו מתוארים במאמר באמצעות המתח שבין דיבור ושתיקה, הבא לידי ביטוי בתופעות קבוצתיות כמו פיצול לשתי תת קבוצות, והקצאת התפקיד החברתי של "הנזהר". המאמר דן בסגנונות הנחיה
המאפשרים תנועה זורמת בין הכוחות הללו, ותהליך סוציאליזציה אותנטי למקצוע העבודה הסוציאלית.

מילות מפתח: חרדים, היטמעות, התבדלות, שתיקה, אנטי־קבוצה ופרו־קבוצה

אפרת ציגנלאוב היא פסיכולוגית ארגונית מומחית ומנחת קבוצות; מלמדת הנחיית קבוצות בבית הספר לעבודה סוציאלית של אוניברסיטת חיפה (שלוחת בני ברק), בתכנית הדו־שנתית להנחיית קבוצות של אוניברסיטת תל אביב ובמכללת נתניה לחברה ואמנויות; יועצת ומנחת קבוצות בארגונים ציבוריים ועסקיים.