סקירת הספר טיפול קבוצתי אנליטי בארץ זבת חלב ודבש

רובי פרידמן ויעל דורון (עורכים) (2015).

טיפול קבוצתי אנליטי בארץ זבת חלב ודבש. קרית ביאליק: אח, 334 עמודים.

המאמרים בספר טיפול קבוצתי אנליטי בארץ זבת חלב ודבש נכתבו על ידי מטפלים ומטפלות השייכים כולם לזרם האנליזה הקבוצתית, וחברים במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית. טיפול קבוצתי אנליטי הוא שיטה בפסיכותרפיה קבוצתית שנועדה לאפשר עבודה אינטנסיבית ומעמיקה המאפשרת מפגש של כל אחד מהמטופלים עם עולמו הפנימי, ועם האופן שבו משתקף עולם זה במגעיו עם אחרים. הטיפול הקבוצתי האנליטי שואף לשפר את התקשורת של כל פרט עם עצמו ועם זולתו, מדגיש את פענוח התהליכים הלא מודעים ביחסים, ואת השפעותיהם על דרכי ההתנהגות וההתמודדות של אנשים עם משימות חייהם האישיות והחברתיות. בקבוצה האנליטית הדמויות והרקע מתחלפים בתפקידיהם: לעתים נמצא הפרט במרכז, על תכניו האישיים וצרכיו הייחודיים, כשהקבוצה משמשת כרקע והקשר; ולעתים הקבוצה כולה נמצאת במרכז, כאשר היא מייצגת את הרשת חברתית ואת הקהילה שבה הפרט מתקיים בעולם המציאותי. (מתוך אתר המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית).