סקירת פרקים נבחרים מתוך הספר: המדריך למנטאליזציה בתחום בריאות הנפש, בעריכת אנתוני בייטמן ופיטר פונגי

Anthony W. Bateman, Peter Fonagy (eds.) (2012). Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice. Washington DC: American Psychiatric Pub.

סקירה זו תפגיש בין טכניקת טיפול אנליטית,MBT, המשתלבת בכל גישה של עבודה טיפולית, לבין תחום העבודה הקבוצתית.

מנטאליזציה היא היכולת "לחשוב את עצמנו לדעת..." (ביטמן ופונגי, 2012), פעולת חשיבה המאפשרת לבני אדם לבחון את חוויותיהם בזמן התרחשותן ולהסיק מהן תובנות ומסקנות לגבי מצבם בעולם, ולגבי העולם הסובב אותם. היכולת המנטאלית היא מנגנון מולד, הזקוק לצורך התפתחותו לסביבה מאפשרת. אפשר לומר גם שיכולת המנטאליזציה היא ה-mindfulness – אותה מודעות לחוויית העצמי כאוטונומית, משפיעה ומתמשכת, המובחנת כזהות ייחודית בעולם. יכולת זו כוללת אמפתיה עמוקה, המאפשרת לראות את האחר כמו מתוכו, לצד כושר ההתבוננות שבמסגרתו רואה אדם את עצמו מבחוץ. את הכושר למנטאליזציה אפשר להבין גם כיכולת לבצע תנועת תרגום פנימית של חוויות חושיות וראשוניות, להבנות מהן מושגים וליצור מבנים מנטאליים המכילים אותם.