פענוח הסוד של הצופה - השימוש במדיום הקולנועי ככלי בעבודה עם קבוצות

בשנים האחרונות, יותר ויותר אנשי מקצועי מדיסציפלינות חינוכיות וטיפוליות שונות עושים שימוש בסרטים לצורך עבודתם. עם זאת, השיח המקצועי בנושא השימוש במדיום הקולנועי בעבודה פרטנית וקבוצתית עדיין חלוצי, ומתקדם בדרך לא סלולה של ניסוי וטעייה. המאמר מנסה להבנות מסגרת תיאורטית ומעשית לשימוש במדיום הקולנועי ככלי השלכתי בעבודה הקבוצתית, ומצביע על הפוטנציאל התרפויטי הגלום בשימוש בקטעי סרטים ככלי לקידום מטרות הקבוצה והתהליכים המתרחשים בתוכה. בנוסף דן המאמר בסוגיות ודילמות הכרוכות בשימוש בכלי זה בעבודה הקבוצתית, ומציג וינייטות מתוך עבודת השדה.

הדס לוי, מ.א. בסוציולוגיה ארגונית, היא עובדת סוציאלית העוסקת בפיתוח, כתיבה והוראה של כלים המשתמשים במדיום של הצילום והקולנוע בעבודה הקבוצתית.