קבוצה עם חלל - נוכחותו של הנעדר בתפישת השלם בקבוצה של אחים שכולים

המאמר מציג את החלל הריק כחלק בלתי נפרד מהשלם הקבוצתי, ומראה כיצד, בקבוצות המתמקדות בהתמודדות עם אובדן, הוא שזור בתהליכים של ריפוי ובנייה אישיים וקבוצתיים. קבוצת האחים השכולים המתוארת במאמר פותחת צוהר לבחינת יחסי אחאות והתבוננות במשמעות של האובדן הכפול שחווים אחים שכולים, שבמסגרתו הם מאבדים גם את אחיהם וגם, במידה מסוימת, את הוריהם. המאמר דן בהשלכות של אובדן אח, ומציג זווית חדשה בנושא של היעדר והיעדרות בקבוצה, גישה המתייחסת להיעדר ולחלל או לכיסא הריק בקבוצה כתוכן שדרכו מתרחשת העבודה הקבוצתית. דרך ההתבוננות בקבוצה מציג המאמר צורת עבודה טיפולית בקבוצות שכול המתבססת על תפישת החלל הריק כחלק אינטגרלי וחיוני מן השלם הקבוצתי.

אלה סטולפר, M.A, היא עובדת סוציאלית. עוסקת בפסיכותרפיה אישית וקבוצתית, בעלת פרקטיקה פרטית ומדריכה, מנחה בכירה ומרצה בתכנית להנחיית קבוצות באוניברסיטת תל אביב. מדריכה ומרכזת תכנית להנחיית קבוצות בבית הספר המרכזי לעבודה סוציאלית דימול, ומתמחה במכון לאנליזה קבוצתית.