קבוצות מקבילות - השפעות הדדיות ותופעות ייחודיות בקבוצות דינמיות המתפתחות במקביל

קבוצות מקבילות הן שתי קבוצות שהתפצלו מקבוצה אחת גדולה, ופועלות במקביל, כאשר מתקיימת זיקה ביניהן. מאמר זה מנתח תופעות מרכזיות המתרחשות בקבוצות כאלה. הקבוצות המתוארות במאמר פעלו במסגרת תכנית הכשרה להנחיית קבוצות. המודל הקונספטואלי המשמש לניתוחן הוא מודל של התפתחות תאומים, המהווים בעת ובעונה אחת גם ישות אחת שלמה וגם ישות מפוצלת. התופעות הייחודיות לקבוצות מקבילות המתוארות במאמר זה הן שאיפה להתמזגות מול חתירה לייחודיות; הדהוד בין קבוצות; "תנועה חדשה" ו"תנועת המשך"; ההפסקה כמרחב מעבר; ושתי יחידות הנחיה. המאמר דן ביישומים שונים של קבוצות מקבילות בתכניות הכשרה להנחיית קבוצות, וכולל המלצות יישומיות למנחי קבוצות מקבילות.

 

מילות מפתח: קבוצות מקבילות, הכשרה להנחיית קבוצות, קבוצת דינמיקה וקבוצת תצפית, קבוצת יחסים בינאישיים, הדהוד

אפרת ציגנלאוב, PhD , היא פסיכולוגית ארגונית מומחית ומנחת קבוצות. מלמדת הנחיית קבוצות במכללת נתניה לחברה ואמנויות, בבית הספר לעבודה סוציאלית של אוניברסיטת חיפה (שלוחת בני ברק) ובתכנית הדו-שנתית להנחיית קבוצות של אוניברסיטת תל אביב. יועצת ומנחת קבוצות בארגונים ציבוריים ועסקיים. תלמידה במכון לאנליזה קבוצתית.

אלה סטולפר, M.A, היא אנליטיקאית קבוצתית, מדריכה ועובדת סוציאלית העוסקת בפסיכותרפיה אישית וקבוצתית. בעלת פרקטיקה פרטית. חברת סגל בתכנית להנחיית קבוצות באוניברסיטת תל אביב ובמכללה האקדמית לחברה ואמנויות בנתניה. מרכזת תכנית להנחיית קבוצות בבית הספר המרכזי לעובדים בשירותים החברתיים