שילוב בין טיפול קבוצתי ממוקד טראומה וטיפול באמנות עם לוחמים שנחשפו לאירועי לחימה טראומתיים

המחקר מציג ממצאים ראשוניים בנושא של טיפול קבוצתי ממוקד טראומה בקרב פלוגת לוחמים שנחשפה לאירועי לחימה משמעותיים. במסגרת הטיפול נעשה שימוש בציורים וברישומים ששימשו לחשיפה ולהבניה של האירוע הטראומתי בעזרת חברי הקבוצה, שחוו גם הם אירועי לחימה. המחקר בחן מדדים של תסמינים פוסט־טראומתיים ודיכאוניים, את רמת התפקוד ואת משתנה התקווה של 60 הלוחמים שלקחו חלק בקבוצה. המשתנים נמדדו בשלושה מועדים: לפני תחילת הטיפול, בסוף הטיפול, ובפגישת מעקב שנערכה כשישה חודשים לאחר תום הטיפול. הניתוח הרב־רמתי (multilevel modeling) של תוצאות המדידה הראה ירידה מובהקת במספר התסמינים הפוסט־טראומתיים והדיכאוניים בין מועד המדידה הראשון והשני, וגם בין מועד המדידה הראשון והשלישי.גם מדדי התפקוד עלו באופן מובהק בין המדידה הראשונה והשנייה, ובין המדידה הראשונה והשלישית. במדד התקווה לא חל שינוי מובהק בין שלושת מועדי המדידה. עוד נמצא כי מידת המובהקות של השינוי הקליני (clinical significant change) במדדי התסמינים הפוסט־טראומתיים והדיכאוניים, וברמת התפקוד והתקווה - היתה רבה. מן הממצאים של מחקר זה עולה כי חשוב להמשיך לחקור את יעילותן של שיטות הטיפול הקבוצתי ממוקד הטראומה.

מאמר נוסף על נושא זה, המתאר שמונה קבוצות שונות, פורסם באנגלית: Levi, O., Wald, I., Svetlitsky, V., Zusmanovitz, S., Parasha, E., Shoval-Zuckerman, Y., Afik, G., Haikin, G., Fruchter, E. (2017). Combat-related multi-faceted trauma-focused group therapy: a pilot study. Journal of Nervous and Mental Disease, 205(2), 133- 139. DOI: 10.1097/NMD.0000000000000619.

מילות מפתח: טיפול קבוצתי ממוקד טראומה, טיפול באמנות, דיכאון, תפקוד, תקווה.

ד"ר אופיר לוי מלמד במחלקה לעבודה סוציאלית, במרכז האקדמי רופין ובבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל־אביב, עובד ביחידה לתגובות קרב במחלקת בריאות הנפש של צה"ל.

ד"ר ולאד סבטליצקי עובד ביחידה לתגובות קרב במחלקת בריאות הנפש של צה"ל.
סרגיי זוסמנוביץ, MSW , עובד ביחידה לתגובות קרב במחלקת בריאות הנפש של צה"ל.
אלי פרשה, MSW , עובד ביחידה לתגובות קרב במחלקת בריאות הנפש של צה"ל, וממכון
עידן במודיעין.
ד"ר איל פרוכטר, MD , הוא מנהל המחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים רמב״ם ועובד
ביחידה לתגובות קרב במחלקת בריאות הנפש של צה"ל.